Projekty

V roce 2018 jsme se zapojili do nového projektu Co nebylo v učebnici – spolupráce knihoven a škol ve vzdělávání žáků 21. století.

Dále se účastníme projektu MŠMT Podpora jazykových dovedností. Jedná se o podporu realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení a podporu výuky cizích jazyků a v cizích jazycích.

Díky tomuto projektu mají žáci naší školy možnost zdokonalit svou angličtinu přímo při výuce v anglické škole v Bournemouthu, navštíví významné památky Londýna a poznají anglický způsob života přímo v hostitelských rodinách.

Další výjezd bude pro zdokonalení německého jazyka, kdy žáci naší školy budou absolvovat výuku v jazykové škole v Augsburgu, seznámí se s pamětihodnostmi města Mnichova a své jazykové dovednosti zdokonalí konverzací v hostitelských rodinách.

Součástí tohoto projektu je také vytvoření čtenářských dílen, které budou sloužit jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti. Ve škole bude vybudována knihovna, která bude pomáhat žákům rozvíjet jejich individuální schopnosti v oblasti čtenářství a pomůže jim v přípravě na maturitní zkoušku.

 

Mezinárodní projekty Gymnázia P. Křížkovského od roku 2005

Základním metodickým pravidlem je poznávání všemi smysly. V rámci studia cizích jazyků, historie, geografie, kulturního zeměpisu, dějin umění, společenských věd a výtvarné a hudební výchovy se snažíme, aby se naši studenti pravidelně účastnili evropských mezinárodních projektů nebo studijních zájezdů do zahraničí. V uplynulých letech proto studenti se svými učiteli navštívili již 13 zemí.

Stručný náhled aktivit naší školy na portále Comenius.

2012 – 2014 Learning European History through Staging National Historical Events… aneb Učíme se dějiny Evropy hraním historických událostí – Comenius (ČR, Bulharsko, Itálie, Estonsko, Portugalsko, Španělsko, Velká Británie)

S tímto projektem jsme získali Evropský certifikát kvality.

2010 – 2012 Ad fontes rerum Europae – Comenius (ČR, Maďarsko, Polsko, Turecko, Velká Británie)

2011 Anthems of Friendship between Young People in Europe – eTwinning (ČR, Bulharsko, Kypr, Německo, Polsko, Slovinsko, Velká Británie) Tento mezinárodní projekt Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací a partnerských škol se probojoval až do finále Evropských cen eTwinning 2011. Národní podpůrné středisko pro eTwinning při Domu zahraničních služeb jej ocenilo Zvláštní cenou za kombinaci projektů eTwinning a Comenius a eTwinning Quality label.

2008 – 2010 Intercultural Dialogue through Music (Mezikulturní hudební dialog) – Comenius (ČR, Bulharsko, Kypr, Německo, Polsko, Slovinsko, Velká Británie)

2009 Cisterciácké kláštery – Česko-německý fond budoucnosti (ČR, Německo)

2007 Mezinárodní setkání ředitelů a pedagogů evropských škol (ČR)

2005 – 2006 Mezinárodní projekt opery Dido a Aeneas – Visegrad Fund (ČR, Slovensko, Maďarsko)

 

Projekty pro další vzdělávání pedagogů

logoprojektu
Gymnázium P. Křížkovského je partnerskou školou Pedagogické fakulty MU. V roce 2014 jsme se účastnili projektu „Učitel přírodovědy a nejmodernější technologie“, který obsahoval tři vzdělávací moduly akreditované MŠMT. Jeho hlavním cílem bylo napomoci učitelům získat nové poznatky a kompetence v oblasti výuky fyziky, chemie, biologie, zeměpisu a enviromentálních témat. Pedagogové se učili využívat nejmodernější geoinformační technologie (dálkový průzkum Země, GIS, navigační systémy apod.) či jejich produkty (družicové, letecké snímky, mapy, mapové portály atd.) a ty pak aplikovat ve výuce.

esrinVybraní učitelé měli možnost vycestovat na zahraniční stáž do centra Evropské kosmické agentury (ESA), kde se za účasti špičkových evropských odborníků seznámili se zpracováváním satelitních dat. Naši učitelé přírodovědných předmětů, kteří se do projektu aktivně zapojili, se tak snaží zdokonalovat svou výuku prostřednictvím nejnovějších výukových metod a strategií.

Menu