Soutěžní úspěchy ve školním roce 2014/2015

ÚČAST NA SOUTĚŽÍCH VE ŠKOLNÍM ROCE 2014-2015

 

Soutěž Jméno studenta a umístění
54. MFF Zlín Petr Šimčák (tercie) – cena za nejlepší dětský herecký výkon
Filmový a televizní festival Otty Hoffmana Petr Šimčák (tercie) – cena za nejlepší chlapecký herecký výkon
Cena české filmové kritiky 2015 Petr Šimčák (tercie) – nominace na nejlepší mužský herecký výkon
World Championship of Performing Arts (USA) Kateřina Kolčavová (kvinta) – 1.místo v kategorii junior vocalist
Zahoř pro umění – výtvarná soutěž Katedry výtvarného umění Pedagogické fakulty MU Marek Chaloupka(sekunda) – 1. místo
Brněnské kolo 2015 Julia-Anna Levínská (sexta) – 1. místo v literární kategorii, obor próza, za autorský text „Letec“
Jiří Truhlář (oktáva) – 2. místo v literární kategorii, obor poezie, za báseň „Světlostín“
Viktor Pavlíček (oktáva) – 3. místo v literární kategorii, obor poezie, za báseň „Cirkus Limerik“
Krajské kolo Národní soutěže uměleckých škol ve hře na hoboj Filip Hrubý (kvarta) – 2. místo ve 4. kategorii
Krajské kolo Národní soutěže uměleckých škol v komorním zpěvu Komorní trio Julie-Anna Levínská, Barbora Votavová, Lucie Vaňáčková (sexta ) – 1. místo s postupem ve 3. kategorii
Komorní duo Julie-Anna Levínská a Lucie Vaňáčková (sexta) – 2. místo ve 3. kategorii
Celostátní přehlídka Mládí a Bohuslav Martinů 2015 v Poličce Filip Hrubý (kvarta) – stříbrné pásmo v kategorii hra na klavír, 13 – 14 let
Lucie Krajčírovičová (kvarta) – bronzové pásmo v kategorii hra na klavír, 13 – 14 let
Celostátní kolo Národní soutěže uměleckých škol v komorním zpěvu Komorní trio Julie-Anna Levínská, Barbora Votavová, Lucie Vaňáčková (sexta ) – 2. místo ve 3. kategorii
6. ročník celostátní soutěže“Máš umělecké střevo“ – téma „Politické umění“, Praha Adéla Daňhelová, Jana Kvasničková, Michaela Žáková (sexta) – 2. místo
X. mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů 2015, Brno Martin Hamřík (kvarta) – 2. místo v kategorii C
Okresní kolo Chemické olympiády Martin Hamřík (kvarta) – 4. místo v kategorii D
Okresní kolo Národní soutěže základních uměleckých škol 2015 ve hře na zobcovou flétnu Hana Drtílková (sekunda) – 3. místo v 5. kategorii
Okresní kolo Národní soutěže základních uměleckých škol 2015 ve hře na zobcovou flétnu Radek Mattuš (tercie)- 2. místo v 5. kategorii
Okresní kolo Národní soutěže základních uměleckých škol 2015 ve hře na hoboj Filip Hrubý (kvarta) – 1. místo s postupem ve 4. kategorii
Okresní kolo Dějepisné olympiády Hana Tihelková – nejlepší z dívek
Okresní kolo Národní soutěže uměleckých škol v sólovém zpěvu Marie Sklenářová (tercie) – 3. místo ve 4. kategorii
Okresní kolo Národní soutěže uměleckých škol v sólovém zpěvu Theophilus Štourač (tercie) – 2. místo v 5. kategorii
Okresní kolo Národní soutěže uměleckých škol v sólovém zpěvu Sára Jozová (kvarta) – 2. místo v 5. kategorii
Okresní kolo Národní soutěže uměleckých škol v sólovém zpěvu Barbora Votavová (sexta) – 2. místo v 7. kategorii
Okresní kolo Národní soutěže uměleckých škol v sólovém zpěvu Lucie Vaňačková (sexta) – 2. místo v 8. kategorii
Okresní kolo Národní soutěže uměleckých škol v komorním zpěvu Komorní duo Julie-Anna Levínská, Lucie Vaňáčková (sexta) – 1. místo s postupem ve 3. kategorii
Okresní kolo Národní soutěže uměleckých škol v komorním zpěvu Komorní trio Julie-Anna Levínská, Barbora Votavová, Lucie Vaňáčková (sexta) – 1. místo s postupem ve 3. kategorii
Okresní kolo Národní soutěže uměleckých škol v sólovém zpěvu Mgr. Giovanna Spáčilová – ocenění poroty za klavírní spolupráci
Výtvarná soutěž Potravinová bezpečnost (Glopolis, nezávislé analytické centrum) Kolektiv žáků sekundy
Výtvarná soutěž Amazonie (ZOO Praha) Alžběta Cigánková (sekunda) – 3. místo v kategorii starší žáci
(11 – 15 let) – „Papoušci v Amazonském pralese“
Literárně-výtvarná soutěž
Budu novinářem
(vyhlášená u příležitosti 120. výročí založeníLidových novin v Brně Moravským zemským muzeem)
Lucie Koumalová (tercie) – 2. místo v 1.
kategorii za práci „Nejlepší malíř“
Okresní kolo Národní soutěže uměleckých škol ve hře na klavír Lucie Krajčírovičová (tercie) – 2. místo v V. kategorii
Filip Hrubý (tercie) – 3. místo v VI. kategorii
Okresní kolo Národní soutěže uměleckých škol ve hře na smyčcové nástroje Lucie Ráčková (septima) – 1. místo v IX. kategorii, hra na violoncello
Okresní kolo chemické olympiády Martin Hamřík (tercie) – 1. místo v kategorii D
Krajské kolo Národní soutěže uměleckých škol ve hře
na smyčcové nástroje
Lucie Ráčková (septima) – 1. místo v IX. kategorii, hra na violoncello
Krajské kolo literární a výtvarné soutěže
Evropa ve škole 2013/2014 – literární část
Julie-Anna Levínská (kvinta) – 1. místo ve III.
kategorii za práci „Co se skrývá v hlubinách“Hana Tihelková (sekunda) – 2. místo ve II.
kategorii za práci „Pohádka o proměně krále Felixe XII.“Adéla Daňhelová (kvinta) – 3. místo ve III.
kategorii za práci „Síla melodie“
Krajské kolo literární a výtvarné soutěže
Evropa ve škole 2013/2014 – výtvarná část
Tereza Dvořáková (sekunda) – 3. místo ve III. kategorii za práci
„Dobrodružství vesmírných drah“
Celostátní kolo Národní soutěže uměleckých škol ve hře na smyčcové nástroje Lucie Ráčková (septima) – 2. místo v IX. kategorii, hra na violoncello
Výtvarná soutěž „Máš umělecké střevo“ vyhlášeno Národní galerií Praha Adéla Daňhelová, Ondřej Julíček, Jana Kvasničková,Michaela Žáková
– postup do celostátního finále

BLAHOPŘEJEME!

‹ Zpět
Menu