Školská rada

Členové školské rady

za zřizovatele:
Ing. Renata Nešporová
Mgr. Lucie Francová
Ing. Petr Šimčák

za pedagogy:
Mgr. Vladimír Brázda, předseda ŠR
Mgr. Ivana Galíková
Mgr. Alexandra Julíčková

za studenty a resp. zákonné zástupce nezletilých studentů:
Milan Kolčava
doc. PhDr. Mgr. Ladislav Zapletal, CSc., MBA
Mgr. Pavlína Mazáčová, PhD.

 

Doplňovací volby do školské rady za rodiče a zletilé žáky proběhly v úterý 13. listopadu 2018. Na jedno uvolněné místo byli dva kandidáti, voleb se zúčastnilo 101 oprávněných voličů. Zvolen byl pan doc. PhDr. Mgr. Ladislav Zapletal, CSc., MBA (86 % odevzdaných hlasů).

S dotazy se prosím obracejte na předsedu školské rady pana Mgr. Vladimíra Brázdu vladimir.brazda@gymum.cz

Dokumenty:

jednací řád Školské rady

Zápisy z jednání:

2017-03-28_zápis z jednání
2017-09-04_zápis hlasování
2017-10-03_zápis z jednání
2017-10-10_zápis hlasování
2018-03-15_zápis z jednání
2018-06-18_zápis z jednání
2018-09-25_zápis z jednání
2018-10-15_zápis z jednání
2018-11-21_zápis z jednání

 

 

Menu