Školská rada

Členové školské rady

za zřizovatele:
Ing. Renata Nešporová
Mgr. Lucie Francová
Ing. Petr Šimčák

za pedagogy:
Mgr. Vladimír Brázda, předseda ŠR
Mgr. Ivana Galíková
Mgr. Alexandra Julíčková

za studenty a resp. zákonné zástupce nezletilých studentů:
Milan Kolčava
Mgr. Pavlína Mazáčová, PhD.

S dotazy se prosím obracejte na předsedu školské rady pana Mgr. Vladimíra Brázdu vladimir.brazda@gymum.cz

Dokumenty:

jednací řád Školské rady

Zápisy z jednání:

2016-10-11_zápis hlasování
2016-11-14_zápis z jednání
2017-03-28_zápis z jednání
2017-09-04_zápis hlasování
2017-10-03_zápis z jednání
2017-10-10_zápis hlasování

 

Menu