Realizované akce

 • Není aréna jako aréna Určitě všichni znáte pojem aréna, kde probíhají různé zápasy, ale v tomto případě se jedná o Ski arénu Karlov v Jeseníkách, kam se naše škola v únoru vydala na lyžařský výcvik. Po příjezdu do  hotelu, nesoucího rovněž název Karlov, jsme se trochu zděsili špatného počasí. Hned druhý den ráno ale vysvitlo slunce a smálo se ...
 • Prezentační soutěž V pátek 26.února 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Prezentační soutěže 2016.  Jedná se o soutěž, které se účastní dalších 5 brněnských gymnázií a jejím smyslem je poměřit síly v oblasti prezentačních dovedností. Přihlásit se může jakýkoliv student, na výběr je 5 témat. V první části má soutěžící za úkol ústní přednes doprovázející vizuální (powerpoint, prezi, ...
 • Za ruskými revolucionáři do Vídně Ačkoliv nadpis vnucuje představu, že studenti a pedagogové našeho gymnázia cestovali jednu slunečnou březnovou sobotu po stopách vídeňských pobytů Bucharina, Trockého, Lenina nebo Stalina (posledně zmíněný má ve Vídni bohužel dodnes pamětní desku!) a cestou si zpívali Internacionálu a Pochod rudých námořníků, naším cílem byla vídeňská galerie Albertina s aktuální výstavou „Od Chagalla po Maleviče“, ...
 • Olympiáda v českém jazyce Ve dnech 8. a 9.února se uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Do CVČ Lužánky se vypravily vítězky školního kola v obou kategoriích – Hana Tihelková z kvarty a Lucie Krajčírovičová z kvinty. Hanka získala v I.kategorii 10.místo z celkového počtu 56 soutěžících, Lucka se v II.kategorii umístila také na 10.místě a počtem získaných ...
 • Nicholas Winton – Síla lidskosti Dne 26.1. 2016 se žáci kvarty zúčastnili projekce dokumentárního filmu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ režiséra Matěje Mináče, který získal jako první český film cenu International EMMY AWARD za nejlepší zahraniční dokument.  Film představuje příběh o iniciativě jednoho mladého člověka, který v roce 1939 zachránil před jistou smrtí 669 českých a slovenských dětí. Dokument nás velice oslovil ...
 • Týden vědy a techniky – Archeologický ústav AV ČR V rámci Týdne vědy a techniky navštívili naši kvintáni Archeologický ústav AV ČR . Seznámili jsme se s chodem a vědeckým zaměřením ústavu, prohlédli si knihovnu a archiv s depozitářem. Viděli jsme zajímavé ukázky s antropologie, osteologie a archeobotaniky. V keramické dílně jsme nakoukli pod ruce restaurátorky, v interaktivní dílně si vyzkoušeli povinnosti římských vojáků a ...
 • Projektová výuka dějepisu – Moravské zemské muzeum Dějepisný projekt se jmenoval Křížem krážem Velkou Moravou. Žáci sekundy si zopakovali všechna knížata Velké Moravy, důležité události, které se během jejich vlády staly, na jakém území se Velká Morava nacházela, co zde  vyráběli a v čem velkomoravští řemeslníci vynikali, čím se živili, co pěstovali a chovali. Velká pozornost byla věnována  náboženskému životu Velké Moravy a hmotným ...
 • Osvětim V sobotu 5. prosince se studenti gymnázia vydali na jednodenní exkurzi do koncentračních táborů v Osvětimi a Březince.
 • Vystoupení pěveckého sboru gymnázia V pondělí 9. listopadu vystoupil Pěvecký sbor gymnázia na Slavnostním odhalení zrestaurovaného sokolského praporu. V jeho podání společně se Symfonickým orchestrem Sokola Brno I zazněla česká státní hymna. Mimořádné události, která proběhla v prostorách Stadionu na Kounicově ulici, se zúčastnili významní činitelé města Brna, kraje i české obce sokolské. Díky pohnuté historii, umělecké hodnotě a ...
 • BIENÁLE PRO DIAKONII Ve čtvrtek 12. listopadu vystoupil pěvecký sbor gymnázia společně se Symfonickým orchestrem Sokola Brno I pod vedením sbormistra Joela Hána na benefičním koncertě Bienále pro Diakonii v Blahoslavově domě.  
 • Mikulášský turnaj Mikulášský turnaj v přehazované a piškvorkách se uskutečnil dne 7.12. 2015 v sokolovně Komín. Tradičně se zúčastnili vybraní žáci z primy, sekundy a tercie. Hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné sety. Velké sympatie si získal nejmladší tým primy za svou bojovnost a nasazení, přesto jen o pár bodů skončili na třetím místě. Podle očekávání se o ...
 • Mikuláš V pátek … bylo ve škole… PEKLO.
 • Dějepisná olympiáda Dne 19.1. 2016 proběhlo okresní kolo dějepisné olympiády v CVČ Lužánky, které bylo tematicky zaměřeno „Po stopách Lucemburků aneb Za císařskou korunou“. Z celkového počtu 57 soutěžících se naši žáci umístili s výbornými výsledky: 8. místo Vilém Všetečka z tercie, 16. místo Hana Tihelková z kvarty, 17. místo Andrej Holoubek ze sekundy. Krajské kolo je otevřené ...
 • Mikulášský koncert Mikulášský koncert patří k tradičním prosincovým uměleckým setkáním. Letos se uskutečnil ve středu 2. prosince. Společně se žáky gymnázia vystoupily také děti ZUŠ Pavla Křížkovského i pedagogové školy. Na koncertě zazněly překrásné výkony pěveckého, klavírního, kytarového, smyčcového a dechového oddělení. Všichni účinkující sklidili velké ovace a nakonec i malou čertovskou nadílku…
 • Rozsvěcení vánočního stromu V neděli 29. listopadu při rozsvěcení vánočního stromu na náměstíčku v Komíně vystoupili žáci hudebního oboru.    
 • Animace v Artu V pátek 20. a 27. listopadu 2015 žáci primy a sekundy v rámci výtvarné kultury navštívili přednášku o vývoji animovaného filmu, jeho počátcích a vzniku fotografie. Poté žáci tvořili  Zoetrope (předchůdce animace), vyzkoušeli si práci na vlastním scénáři, focení i filmu.  
 • Vídeň – Uměleckohistorické muzeum V sobotu 14. listopadu 2015 jsme navštívili Uměleckohistorické muzeum ve Vídni s mladšími žáky gymnázia. Vídeňské Uměleckohistorické Muzeum (Kunsthistorisches Museum) patří mezi největší a nejvýznamnější muzea umění v Evropě. Podnět k jeho vybudování dal císař František Josef I. ve II. polovině 19. století. Muzeum se chlubí bohatými sbírkami s předměty ze sedmi tisíciletí; tedy od doby starověkého Egypta do ...
 • Máš umělecké střevo? Na soutěži „Máš umělecké střevo?“ v pražském Centru současného umění DOX získaly studentky sexty – Adéla Daňhelová, Jana Kvasničková, Michaela Žáková,  2. místo. Téma tohoto roku soutěže bylo: „Politické umění?“. Oceněné studentky se zaměřily na užší vymezenou oblast odkazující k období 2. světové války.  
 • Pokusy o její život Anne je hlavní postavou Attempts on her life – Pokusy o její život (1997), kde Martin Crimp zachází nejdál v experimentu s formou. Jde o 17 mini-scénářů, kde jsou vyznačené pouze repliky (odrážkou změna mluvčího), není udán počet postav ani herců. Scénáře pojí Anne, kterou Crimp označuje jako „theatre device“ – nástroj. Anne je vlastně ...
 • Schola Picta – výstava prací žáků výtvarného oboru Každoročně vystavují žáci od primy po septimu v prostorách naší školy v Komíně svoje práce.   Výstava byla zahájena skvělou vernisáží, na které se hrálo divadlo, žáci hudebního oboru hráli na svoje nástroje v prostorách školy a podávalo se báječné pohoštění, které si žáci sami připravili. Letos vévodily bábovky, muffiny a různé druhy koláčků a krémových řezů
Menu