Projekt HOBIT

Naše škola se zapojila do projektu HOBIT – s třídou tercií jsme absolvovali simulační test dne 11. 1. 2018.

HOBIT je inovativní edukační projekt určený pro žáky základních škol a studenty víceletých gymnázií (výuka žáků probíhá ve výchově ke zdraví).

Smyslem projektu HOBIT je předat žákům zcela jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku srdečního a mozkového infarktu. Edukační program staví na myšlence, že pro záchranu života si stačí zapamatovat pouze minimum základních informací. Děti jsou během vzdělávací hodiny seznámeny s příznaky onemocnění a správnými reakcemi na ně, léčbou a rizikovými faktory onemocnění. Nové znalosti žáků jsou testovány před a po instruktáži filmem pomocí simulačního testu.

‹ Zpět
Menu