Pro rodiče budoucího studenta

Ředitel Gymnázia P. Křížkovského s uměleckou profilací vyhlašuje přijímací zkoušky ve druhém kole přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 ve čtvrtek 25. května 2017.

Kritéria GYMUM 2017 8-leté 2. kolo

Kritéria GYMUM 2017 4-leté 2. kolo

ŠKOLNÉ

Ve školním roce 2017/2018 je stanoveno školné pro všechny třídy ve výši 23.500,- Kč. Nově přicházející žáci mají navíc povinnost uhradit jednorázové zápisné 1.000,- Kč.
Sourozenecká sleva je poskytována všem sourozencům žáka gymnázia, kteří současně navštěvují naši školu, a to ve výši 50 % školného.

UBYTOVÁNÍ

Pro přijaté uchazeče, kteří nejsou z Brna nabízíme možnost ubytování na nedaleké Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Na základě přihlášky pro školní rok 2017/2018 je mimo ubytování poskytováno stravování (snídaně a večeře) a nabízen bohatý výběr mimoškolních aktivit. Pro více informací navštivte webové stránky, kde najdete také přihlášku – http://cichnovabrno.cz/domov-mladeze

Menu