Pro rodiče budoucího studenta

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

28. 11. 2017       (úterý)

16. 1. 2018          (úterý)

13. 2. 2018          (úterý) vždy 1300– 1700 hod.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přihlášky k přijímacímu řízení (potvrzené lékařem) je nutné odevzdat do konce února 2018.

Součástí přijímací zkoušky je i talentová zkouška podle vybraného oboru uchazeče. Talentová zkouška se koná v den, kdy se píší testy jednotných přijímacích zkoušek.

Termíny přijímacích zkoušek:

4-leté studium                  12. dubna 2018        +             16. dubna 2018
8-leté studium                  13. dubna 2018        +             17. dubna 2018

Podrobné informace a kritéria přijímacího řízení budou zveřejněny do konce ledna 2018 na tomto místě.

ŠKOLNÉ

Ve školním roce 2017/2018 je stanoveno školné pro všechny třídy ve výši 23.500,- Kč. Nově přicházející žáci mají navíc povinnost uhradit jednorázové zápisné 1.000,- Kč.
Sourozenecká sleva je poskytována všem sourozencům žáka gymnázia, kteří současně navštěvují naši školu, a to ve výši 50 % školného.

UBYTOVÁNÍ

Pro přijaté uchazeče, kteří nejsou z Brna nabízíme možnost ubytování na nedaleké Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Na základě přihlášky pro školní rok 2017/2018 je mimo ubytování poskytováno stravování (snídaně a večeře) a nabízen bohatý výběr mimoškolních aktivit. Pro více informací navštivte webové stránky, kde najdete také přihlášku – http://cichnovabrno.cz/domov-mladeze

Menu