Pro rodiče budoucího studenta

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

28. 11. 2017       (úterý)

16. 1. 2018          (úterý)

13. 2. 2018          (úterý) vždy 1300– 1700 hod.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Výsledky 1. kola příjímacích zkoušek

Seznam přijatých uchazečů ke studiu 4letý obor

Seznam přijatých uchazečů ke studiu 8letý obor

Vysledky 1. kola 4letý obor

Vysledky 1. kola 8letý obor

 

Přihlášky ke staženíverze pdf, verze excel.

Kritéria přijímacího řízení8-leté GYMUM, 4-leté GYMUM.

Přihlášky k přijímacímu řízení (potvrzené lékařem) je nutné odevzdat do konce února 2018.

Součástí přijímací zkoušky je i talentová zkouška podle vybraného oboru uchazeče. Talentová zkouška se koná v den, kdy se píší testy jednotných přijímacích zkoušek.

Termíny přijímacích zkoušek:

4-leté studium                  12. dubna 2018        +             16. dubna 2018
8-leté studium                  13. dubna 2018        +             17. dubna 2018

Podrobné informace a kritéria přijímacího řízení budou zveřejněny do konce ledna 2018 na tomto místě.

ŠKOLNÉ

Ve školním roce 2018/2019 je stanoveno školné pro všechny třídy ve výši 25.000,- Kč. Nově přicházející žáci mají navíc povinnost uhradit jednorázové zápisné 1.000,- Kč.
Sourozenecká sleva je poskytována všem sourozencům žáka gymnázia, kteří současně navštěvují naši školu, a to ve výši 50 % školného.

UBYTOVÁNÍ

Pro přijaté uchazeče, kteří nejsou z Brna nabízíme možnost ubytování na nedaleké Střední škole informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno. Na základě přihlášky pro školní rok 2017/2018 je mimo ubytování poskytováno stravování (snídaně a večeře) a nabízen bohatý výběr mimoškolních aktivit. Pro více informací navštivte webové stránky, kde najdete také přihlášku – http://cichnovabrno.cz/domov-mladeze

Menu