Dny otevřených dveřích a přijímačky

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK

Vysledky 1. kola 8letý obor

Vysledky 1. kola 4letý obor

Seznam přijatých uchazečů ke studiu 8 letý obor

Seznam přijatých uchazečů ke studiu 4

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přihlášky ke staženíverze pdf, verze excel.

Kritéria přijímacího řízení8-leté GYMUM, 4-leté GYMUM.

Přihlášky k přijímacímu řízení (potvrzené lékařem) je nutné odevzdat do konce února 2018.

Součástí přijímací zkoušky je i talentová zkouška podle vybraného oboru uchazeče. Talentová zkouška se koná v den, kdy se píší testy jednotných přijímacích zkoušek.

Termíny přijímacích zkoušek:

4-leté studium                  12. dubna 2018        +             16. dubna 2018
8-leté studium                  13. dubna 2018        +             17. dubna 2018

Podrobné informace a kritéria přijímacího řízení budou zveřejněny do konce ledna 2018 na tomto místě.

Menu