Dny otevřených dveřích a přijímačky

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

28. 11. 2017       (úterý)

16. 1. 2018          (úterý)

13. 2. 2018          (úterý) vždy 1300– 1700hod.

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

Přihlášky ke staženíverze pdf, verze excel.

Kritéria přijímacího řízení8-leté GYMUM, 4-leté GYMUM.

Přihlášky k přijímacímu řízení (potvrzené lékařem) je nutné odevzdat do konce února 2018.

Součástí přijímací zkoušky je i talentová zkouška podle vybraného oboru uchazeče. Talentová zkouška se koná v den, kdy se píší testy jednotných přijímacích zkoušek.

Termíny přijímacích zkoušek:

4-leté studium                  12. dubna 2018        +             16. dubna 2018
8-leté studium                  13. dubna 2018        +             17. dubna 2018

Podrobné informace a kritéria přijímacího řízení budou zveřejněny do konce ledna 2018 na tomto místě.

Menu