Studentský parlament

Parlament ve škole? Na co ve škole parlament? Především proto, abys skrze zástupce své třídy mohl vyjádřit připomínky, podněty a někdy i stížnosti. Studentský parlament se následně pokusí tyto náměty sestavit do konkrétní ucelené podoby, kterou předseda studentského parlamentu projedná s vedením školy.
Studentský parlament je tedy ve škole především proto, aby studenti mohli vystupovat jednotně v komunikaci s vedením školy a jejich hlas měl větší váhu a aby vedení školy skrze studentský parlament mohlo lépe komunikovat se studenty.
Volby do studentského parlamentu probíhají každý rok a své štěstí může zkusit každý. Tak neváhej a zkus kandidovat i ty!
A pokud máš nějaké přínosné návrhy, neváhej a obrať se na svého zástupce v parlamentu nebo rovnou na současného předsedu Šimona France.

Menu