Maturita

Maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb., znění účinné od 1. října 2017

Veškeré oficiální informace o státní maturitě jsou k dispozici na www.novamaturita.cz

Školní seznam literárních děl 2018-19

Maturitní témata 2019:

 

 

Maturitní zkouška se skládá ze společné profilové části:

  1. Společná část maturitní zkoušky:

žáci budou maturovat ze dvou povinných předmětů:

český jazyk a literatura

cizí jazyk  nebo matematika – žáci si vyberou mezi anglickým jazykem, německý jazykem, španělským jazykem nebo matematikou

  1. Profilová část maturitní zkoušky:

žáci si povinně vyberou dva z následující nabídky maturitních předmětů:

anglický jazyk

německý jazyk

španělský jazyk

základy společenských věd

fyzika

chemie

dějepis

zeměpis

biologie

matematika

dějiny umění

hudební obor

divadelní obor

výtvarný obor

 

Kritéria pro výběr volitelných předmětů:

– žák si nemůže vybrat stejný předmět, jako si vybral ve společné části maturitní zkoušky

– pokud si žák nevybere cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušky, musí si jej vybrat v profilové části.

Menu