Maturita

Maturitní vyhláška č. 177/2009 Sb., znění účinné od 1. října 2017

Veškeré oficiální informace o státní maturitě jsou k dispozici na www.novamaturita.cz

Školní seznam literárních děl 2017_18

Maturitní témata 2018 web

Jmenování zkušební maturitní komise

Kritéria hodnocení profilových předmětů

 

Termín Úkol
1. 12. 2017 do 12:00 hod: odevzdání přihlášek na vedení školy k jarnímu termínu maturitních zkoušek; součástí přihlášky je i vyjádření PPP k uzpůsobení podmínek pro konání MZ
30. 3. 2018 do 12:00 hod: odevzdání maturitního seznamu četby vyučujícímu ČJ
16. 1. 2018 do tohoto termínu zveřejní MŠMT jednotné zkušební schéma písemných maturitních zkoušek a didaktických testů pro společnou část MZ v jarním období
22. 1. 2018 termín uzavření klasifikace za I. pololetí
31. 1. 2018 zveřejnění termínů praktických maturitních zkoušek z předmětů umělecké profilace
1. – 29. 4. 2018 praktické maturitní zkoušky z předmětů umělecké profilace
11. 4. 2018

23. 4. 2018

 

písemná práce z českého jazyka a literatury a písemná práce z cizího jazyka

termín uzavření klasifikace za II. pololetí – žáci, kteří k tomuto datu neuzavřou klasifikaci za II. pololetí nebudou připuštěni k maturitním zkouškám v jarním termínu

2. – 9. 5. 2018 písemné práce a didaktické testy – podle jednotného schématu
15. 5. 2018 uvolnění výsledků didaktických testů společné části MZ
2. – 15. 5. 2018 termín pro individuální nebo skupinové konzultace maturantů s vyučujícími
15. 5. 2018 uvolnění výsledků písemných prací společné části MZ
16. – 18. 5. 2018 ústní zkoušky společné i profilové části MZ
15. 6. 2018 nejzazší termín pro uvolnění protokolů o výsledcích společné části MZ

 

Maturitní rozvrh

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, určuje konkrétní termíny konání didaktických testů a písemných prací společné části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období roku 2018 od 2. května do 15. května 2018.

 

Maturitní zkouška se skládá ze společné profilové části:

  1. Společná část maturitní zkoušky:

žáci budou maturovat ze dvou povinných předmětů:

český jazyk a literatura

cizí jazyk  nebo matematika – žáci si vyberou mezi anglickým jazykem, německý jazykem, španělským jazykem nebo matematikou

  1. Profilová část maturitní zkoušky:

žáci si povinně vyberou dva z následující nabídky maturitních předmětů:

anglický jazyk

německý jazyk

španělský jazyk

základy společenských věd

fyzika

chemie

dějepis

zeměpis

biologie

matematika

dějiny umění

hudební obor

divadelní obor

výtvarný obor

 

Kritéria pro výběr volitelných předmětů:

– žák si nemůže vybrat stejný předmět, jako si vybral ve společné části maturitní zkoušky

– pokud si žák nevybere cizí jazyk ve společné části maturitní zkoušky, musí si jej vybrat v profilové části.

Menu