Kontakty

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o.

Kristenova 27
624 00 Brno
Czech Republic
IČO: 253 32 201

Úřední hodiny v době letních prázdnin budou v těchto dnech od 9 – 12 hodin:

12.7., 19. 7., 9. 8., 23.8., 30.8.

číslo účtu: 230 027 7457 / 2010 – školné
číslo účtu: 240 091 7650/2010 – obědy
tel. +420 541 224 508, 603 305 945

  • Ing. Pavel Matuška jednatel společnosti
   matuska-pavel@seznam.cz
  • RNDr. Jiří Dittrich ředitel školy
   reditel@gymum.cz
  • Mgr. Markéta Chodníčková zástupkyně ředitele, studijní záležitosti
   marketa.chodnickova@gymum.cz
  • Mgr. Vladimír Brázda vedoucí umělecké profilace
   vladimir.brazda@gymum.cz
  • Iveta Daňková administrativa obědy
   iveta.dankova@gymum.cz

mapa

 

Učitelský sbor

učitelé všeobecných předmětů

 

učitel kontakt předmět
Mgr. Vladimír Brázda vladimir.brazda@gymum.cz dějiny umění
Mgr. Martin Císař martin.cisar@gymum.cz základy společenských věd
Mgr. Ivana Galíková ivana.galikova@gymum.cz matematika, biologie, výchova ke zdraví
Mgr. Marie Gavalcová marie.gavalcova@gymum.cz matematika, chemie
Mgr. Petra Goliášová petra.goliasova@gymum.cz anglický jazyk
Ing. Arch. Adam Guzdek Ph.D. adam.guzdek@gymum.cz architektura
 Mgr. Markéta Chodníčková  marketa.chodnickova@gymum.cz  dějepis, zeměpis
Mgr. Dagmar Indrová dagmar.indrova@gymum.cz dramatická výchova
PhDr. Tomáš Jeřábek tomas.jerabek@gymum.cz dějepis, dějiny umění
Mgr. Ilona Jílková ilona.jilkova@gymum.cz dějepis, tělesná výchova, výchova ke zdraví
Mgr. Alexandra Julíčková alexandra.julickova@gymum.cz český jazyk, německý jazyk, tvůrčí psaní
Mgr. Hana Konečná hana.konecna@gymum.cz český jazyk, latinský jazyk, výchova k občanství
Mgr. Jan Kucin jan.kucin@gymum.cz tělesná výchova
Mgr. Jiří Lukl jiri.lukl@gymum.cz anglický jazyk
Mgr. Eva Macready eva.macready@gymum.cz anglický jazyk
Mgr. Alexandra Nováková alexandra.novakova@gymum.cz španělský jazyk, tvůrčí psaní
Mgr. Tomáš Pavčík tomas.pavcik@gymum.cz dějiny umění
Mgr. Ph.D. Iveta Ptáková iveta.ptakova@gymum.cz hudební výchova
 Mgr. Jitka Smekalová  jitka.smekalova@gymum.cz  německý jazyk
Mgr. Eva Svobodová eva.svobodova@gymum.cz výtvarná výchova
Dipl.um. Jana Stefanka jana.stefanka@gymum.cz dramatická výchova
 Mgr.Ing. Anna Štohanzlová  anna.stohanzlová@gymum.cz  produktový design
Mgr. Jindřich Zdražil jindrich.zdrazil@gymum.cz fyzika, chemie, informatika

Umělecká profilace:

hudební obor

učitel kontakt předmět / nástroj
Mgr. Vladimír Brázda vladimir.brazda@gymum.cz hudební teorie, zobcová a příčná flétna, sólový a komorní zpěv
Mgr. Pavel Feldmann pavel.feldmann@gymum.cz fagot
MgA. Ivana Víšková ivana.viskova@gymum.cz housle
MgA. Vladimír Halíček vladimir.halicek@gymum.cz klavír
MgA. Lucie Halíček Czajkowská lucie.czajkowska@gymum.cz klavír
Joel Hána joel.hana@gymum.cz sborový zpěv, komorní hra, klavír
Ing. Jiří Houf jiri.houf@gymum.cz klarinet, saxofon
MgA. Michal Hreňo michal.hreno@gymum.cz violoncello
 MgA. Jiří Klement  jiri.klement@gymum.cz klarinet
MgA. Martin Hroch martin.hroch@gymum.cz klavír, cembalo
Mgr. Rastislav Kozoň, Ph.D. rastislav.kozon@gymum.cz hoboj
MgA. Irena Kubíková irena.kubikova@gymum.cz sólový zpěv
Marek Navrátil marek.navratil@gymum.cz kytara
Bc. Mojmír Poláček mojmir.polacek@gymum.cz zobcová a příčná flétna, komorní hra
Mgr. Iveta Ptáková iveta.ptakova@gymum.cz klavír
MgA. Miloslav Raisigl miloslav.raisigl@gymum.cz kontrabas, komorní hra
Mgr. Giovanna Spáčilová giovanna.spacilova@gymum.cz klavír
MgA. Renata Staňková renata.stankova@gymum.cz housle
Marie Škárková marie.skarkova@gymum.cz zobcová a příčná flétna
Mgr. Irena Vašíčková irena.vasickova@gymum.cz sólový a komorní zpěv
MgA. Ellen Velíšková ellen.veliskova@gymum.cz klavír
BcA. Jiří Víšek jiri.visek@gymum.cz housle, komorní hra
MgA. Michal Vojáček michal.vojacek@gymum.cz zobcová a příčná flétna, komorní hra
Mgr. Yuliya Yefimchuk yuliya.yefimchuk@gymum.cz sólový zpěv
Petr Zámečník petr.zamecnik@gymum.cz akordeon, komorní hra
Mgr. Jolana Zedeková jolana.zedekova@gymum.cz klavír, komorní hra

výtvarný obor

učitel kontakt předmět
Ing. Arch. Adam Guzdek PhD. adam.guzdek@gymum.cz architektura
Mgr. MgA. Petr Kunčík petr.kuncik@gymum.cz výtvarná teorie, výtvarný ateliér – malba, počítačová grafika a foto
Mgr. Zuzana Pazdírková zuzana.pazdirkova@gymum.cz výtvarná teorie, výtvarný ateliér – kresba
Mgr. Eva Svobodová eva.svobodova@gymum.cz výtvarný ateliér – keramika
Ing. Mgr. Anna Štohanzlová anna.stohanzlova@gymum.cz produktový design

divadelní obor

učitel kontakt předmět
Barbora Bielková, DiS. barbora.bielkova@gymum.cz divadelní ateliér – taneční a pohybová výchova
Mgr. Vladimír Brázda vladimir.brazda@gymum.cz divadelní teorie
Kateřina Nováčková, DiS. katerina.novackova@gymum.cz divadelní ateliér – taneční a pohybová výchova
Mgr. Tomáš Pavčík tomas.pavcik@gymum.cz divadelní teorie, divadelní ateliér – divadelní tvorba
Menu