Kontakty

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, s. r. o.

Kristenova 27
624 00 Brno
Czech Republic
IČO: 253 32 201

 

číslo účtu: 2201118776/ 2010 – školné
číslo účtu: 240 091 7650/2010 – obědy
tel. +420 541 224 508, 603 305 945

Datová schránka gymnázia: 39q9b3h

Datová schránka gymnázia – OVM (ředitel školy): 3b5nn8

 

  • Ing. Pavel Matuška jednatel společnosti
   pavel.matuska@gymum.cz
   +420 736 529 239
  • RNDr. Jiří Dittrich ředitel školy
   reditel@gymum.cz
  • Mgr. Vladimír Brázda zástupce ředitele školy, vedoucí umělecké profilace
   vladimir.brazda@gymum.cz
  • Iveta Daňková administrativa obědy
   iveta.dankova@gymum.cz
  • Lenka Gricová sekretářka, administrativa školné
   lenka.gricova@gymum.cz

mapa

Pověřenec pro ochranu osobních údajů :

Bc. Jaroslav Kocián
tel: 725 654 319
email: gdpr@jkaccounting.cz
datová schránka: mqhehgz

Učitelský sbor

učitelé všeobecných předmětů

učitel kontakt předmět
Mgr. Vladimír Brázda vladimir.brazda@gymum.cz dějiny umění
Mgr. Zuzana Černá zuzana.cerna@gymum.cz hudební výchova
Mgr. Ivana Galíková ivana.galikova@gymum.cz matematika, biologie, výchova ke zdraví
Mgr. Marie Gavalcová marie.gavalcova@gymum.cz matematika, chemie
Mgr. Milada Kapičková milada.kapickova@gymum.cz matematika, chemie
Mgr. Petra Pavlíčková petra.pavlickova@gymum.cz anglický jazyk
Mgr. Marek Pernica marek.pernica@gymum.cz zeměpis, základy společenských věd
Mgr. Ilona Jílková ilona.jilkova@gymum.cz dějepis, tělesná výchova, výchova ke zdraví
Mgr. Alexandra Julíčková alexandra.julickova@gymum.cz český jazyk, německý jazyk, tvůrčí psaní
Mgr. Hana Konečná hana.konecna@gymum.cz český jazyk, latinský jazyk, výchova k občanství
Mgr. Jan Kucin jan.kucin@gymum.cz tělesná výchova
Mgr. Jiří Lukl jiri.lukl@gymum.cz anglický jazyk
Mgr. Eva Macready eva.macready@gymum.cz anglický jazyk
Mgr. Alexandra Nováková alexandra.novakova@gymum.cz španělský jazyk, tvůrčí psaní
Mgr. Gabriela Opolková gabriela.opolkova@gymum.cz výtvarná výchova
Mgr. Tomáš Pavčík tomas.pavcik@gymum.cz dějiny umění
Mgr. Jitka Smekalová jitka.smekalova@gymum.cz německý jazyk
Mgr. Eva Svobodová eva.svobodova@gymum.cz výtvarná výchova
Dipl.um. Jana Stefanka jana.stefanka@gymum.cz dramatická výchova
Mgr. Jindřich Zdražil jindrich.zdrazil@gymum.cz fyzika, chemie, informatika

Umělecká profilace:

hudební obor

učitel kontakt předmět / nástroj
BcA. Anastasia Fediuk anastasia.fediuk@gymum.cz klavír
Mgr. Vladimír Brázda vladimir.brazda@gymum.cz hudební teorie, sólový a komorní zpěv
Mgr. Zuzana Černá zuzana.cerna@gymum.cz komorní zpěv
MgA. Barbora Damborská barbora.damborska@gymum.cz housle
Mgr. Petr Feldmann petr.feldmann@gymum.cz klavír
MgA. Jaroslava Filipová jaroslava.filipova@gymum.cz klavír
MgA. Vladimír Halíček vladimir.halicek@gymum.cz klavír
BcA. Joel Hána joel.hana@gymum.cz sborový zpěv, klavír
Ing. Jiří Houf jiri.houf@gymum.cz klarinet, saxofon
MgA. Michal Hreňo michal.hreno@gymum.cz violoncello
MgA. Martin Hroch martin.hroch@gymum.cz klavír, cembalo
MgA. Martin Kleibl martin.kleibl@gymum.cz bicí nástroje
Mgr. Rastislav Kozoň, Ph.D. rastislav.kozon@gymum.cz hoboj
MgA. Irena Kubíková irena.kubikova@gymum.cz sólový zpěv
BcA. Zlata Mitsura zlata.mitsura@gymum.cz kytara
Marek Navrátil marek.navratil@gymum.cz kytara
Bc. Mojmír Poláček mojmir.polacek@gymum.cz zobcová a příčná flétna, komorní hra
MgA. Jana Procházková jana.prochazkova@gymum.cz housle
MgA. Miloslav Raisigl miloslav.raisigl@gymum.cz kontrabas, komorní hra, klavír
Mgr. Giovanna Spáčilová giovanna.spacilova@gymum.cz klavír
Mgr. Jiří Šedrla jiri.sedrla@gymum.cz fagot
Marie Škárková marie.skarkova@gymum.cz příčná flétna
MgA. Ivana Švestková ivana.svestkova@gymum.cz harfa
Mgr. Irena Vašíčková irena.vasickova@gymum.cz sólový a komorní zpěv
BcA. Jiří Víšek jiri.visek@gymum.cz housle, komorní hra
MgA. Michal Vojáček michal.vojacek@gymum.cz zobcová a příčná flétna, komorní hra
Petr Zámečník petr.zamecnik@gymum.cz akordeon
Mgr. Jolana Zedeková jolana.zedekova@gymum.cz klavír, komorní hra

výtvarný obor

učitel kontakt předmět
Michal Bronec michal.bronec@gymum.cz modelování a tisk 3D
Ing. Arch. Adam Guzdek PhD. adam.guzdek@gymum.cz architektura
Mgr. MgA. Petr Kunčík petr.kuncik@gymum.cz výtvarná teorie, výtvarný ateliér – malba, počítačová grafika a foto
Mgr. Gabriela Opolková gabriela.opolkova@gymum.cz výtvarvý ateliér – kresba a grafika,
Mgr. Zuzana Pazdírková zuzana.pazdirkova@gymum.cz výtvarná teorie, výtvarný ateliér – kresba
Mgr. Eva Svobodová eva.svobodova@gymum.cz výtvarný ateliér – keramika

divadelní obor

učitel kontakt předmět
Mgr. Vladimír Brázda vladimir.brazda@gymum.cz divadelní teorie, sólový zpěv
Mgr. Monika Kaštanová monika.kastanova@gymum.cz divadelní ateliér – zpěv
Mgr. Tomáš Pavčík tomas.pavcik@gymum.cz divadelní teorie, divadelní ateliér – divadelní tvorba
Jana Stefanka, dipl. um jana.stefanka@gymum.cz divadelní ateliér – divadelní teorie
Kristýna Svitilová kristyna.svitilova@gymum.cz divadelní ateliér – taneční a pohybová výchova
Barbora Šancová barbora.sancova@gymum.cz divadelní ateliér – zpěv
Mgr. Yuliya Yefimchuk yuliya.yefimchuk@gymum.cz divadelní ateliér – zpěv
Menu