Hudební obor

zhudebnici_zeleny

 

Naši studenti jsou úspěšní:

-dlouhodobě se umisťují na předních místech uměleckých soutěží v celostátních, krajských a okresních kolech uměleckých škol (Národní soutěž uměleckých škol, Brněnské klavírní mládí, Mládí a Bohuslav Martinů, mezinárodní interpretační soutěž dechových nástrojů Brno aj.)

– v oboru populární hudby se naše studentka umístila na prvním místě v kategorii  junior vocalist v rámci talentové soutěže v Kalifornii, USA

– naši studenti vystupují na scéně Městského divadla Brno ve všech muzikálech vyžadující dětské pěvecké role

 

 

 

Pěstujeme návyky na samostatné vystupování:

  • žáci hudebního oboru každým rokem připraví 10 školních koncertů v prostorách školy
  • dva stěžejní a velké koncerty těm nejlepším vystoupení na velkém podiu a před zaplněným sálem ( Vánoční koncert, Slavnostní koncert )
  • spolupracujeme s lokální radnicí – vystoupení pro občany, organizace
  • spolupracujeme s lokální farností i s dalšími farnostmi v brněnském okolí – koncertní vystoupení při slavnostních příležitostech

 

Vynikající pedagogové:

  • interní pedagogové mají vesměs dlouholetou zkušenost a vynikající pedagogické výsledky
  • externí pedagogové přicházejí především z význačných těles (Filharmonie Brno, Orchestr Janáčkovy opery, komorní tělesa)

Slavní absolventi

  • Jan Šťáva je operním pěvcem, který dosáhl mezinárodní proslulosti. Je naším absolventem a podle jeho slov jej ke zpěvu přivedla zkušenost v našich pěveckých souborech.

Studium hudebního oboru předpokládá velkou míru talentu s odbornou přípravou od dětských let (na ZŠ nebo ZUŠ). Jeho cílem je všestranný hudební rozvoj studentů a jejich orientace v hudebním i kulturním světě.

Studium hudebního oboru zahrnuje předměty teoretické (hudební teorie) a praktické (hudební ateliér). V jejich

rámci si žáci rozvíjejí a prohlubují svoje intonační, pěvecké, instrumentální, poslechové a hudebně pohybové schopnosti. Osvojují si základy hudební teorie, harmonie, nauky o hudebních nástrojích, nauky o hudebních formách a dějiny naší i světové hudby.  Učí se zvládnout technické a výrazové prostředky tak, aby se jim staly prostředníkem k vyjádření hudebních myšlenek, k reprodukci sólových i komorních skladeb a k vlastním improvizacím. Samozřejmou součástí výuky je průprava k souhře, ať již se jedná o hru v souborech, orchestrech, komorní hru nebo sborový zpěv.

Kvalitu hudebního vzdělání zaručují nejen pedagogové Gymnázia P. Křížkovského, Janáčkovy akademie múzických umění a brněnské konzervatoře, ale i vynikající sóloví hráči. Své hudební nadání, dovednosti a znalosti studenti prezentují na pravidelných interpretačních seminářích, koncertech a dalších hudebních vystoupeních. até V minulosti také mnohokrát vystoupili na koncertních pódiích v zahraničí (Německo, Slovensko, Finsko, Polsko, USA, Maďarsko, Korea). Každoročně se účastní řady interpretačních soutěžích ve hře na hudební nástroj či v sólovém a komorním zpěvu a získávají vynikající ocenění.

Tradicí je také jejich účinkování na kulturních akcích, jakými jsou např. vernisáže spolužáků či významných umělců, spolupráce na školních divadelních představeních, pořádání vzdělávacích pořadů pro děti mateřských a základních škol.

 

Skladba předmětů:
Hudební teorie
hudební nauka
hudební kultura
Hudební ateliér
sborový zpěv
sólový zpěv nebo hra na nástroj (klavír, housle, violoncello, kontrabas, zobcová a příčná flétna, hoboj, klarinet, fagot, saxofon, cembalo, akordeon, kytara, bicí)
komorní zpěv nebo komorní hra

Galerie – obor hudební

Absolventský koncert – Lucie Ráčková

Absolventský koncert ZUŠ a Kvarty 2014

 Vánoční koncert a výstava 2015
Menu