Divadelní obor

zdivadelnici_modry

Naši studenti byli oceněni:

 

Cenou za nejlepší dětský herecký výkon na 54. MFF ve Zlíně

 

Cenou za nejlepší chlapecký herecký výkon na Filmovém a televizním festivalu Otty Hoffmana

 

Nominací na Cenu české filmové kritiky 2015 za nejlepší mužský herecký výkon

 

 

 

 

Účinkovali:

-ve  13 inscenacích Městského divadla Brno

– ve vynikajících stepařských kreacích v rámci samostatných skupin

-v hlavní roli  celovečerního filmu „Pojedeme k moři“

-ve vánočním (rok 2015) filmu ČT „Správnej dres“

-v hlavní dětské roli   celovečerním filmu rež. Trošky „Strašidla“, který bude uveden 2016

-ve 3 seriálech ČT

-ve 4 seriálech německých TV stanic

-nastudovali několik inscenací podle vlastního scénáře

-účinkují při špičkových společenských akcích Brna

– naše absolventy najdete v řadách profesionálních herců a naše absolventka Andrea Zelová (roz. Březinová), byla dvakrát v anketě Křídla zvolena nejpopulárnější herečkou Městského divadla Brno

 

Naučí se:

  • herecká přípravě
  • umění reprezentace a prezentace
  • základům scénografického myšlení, kostýmní tvorby, produkce

Divadelní obor nabízí žákům seznámení s praktickou divadelní tvorbou a s teorií i historií a divadla. Studium divadelního oboru čtyřleté nebo osmileté. Během této doby mají žáci možnost v praxi vyzkoušet a osvojit si herecké techniky spjaté s tradičními formami evropského divadla a také techniky vycházející z mimoevropských divadelních systémů. Kvalitní zvládnutí herectví by pro žáky nebylo možné bez průpravy i v dalších disciplínách, proto je kladen velký důraz na rozvoj a získávání dovedností ve zpěvu, hlasové výchově a tanci.

Nedílnou součástí výuky je práce na inscenaci. Na počátku je adaptace či dramatizace textu, návrh scény,  zkoušky, výroba dekorací a kostýmů, práce s divadelním osvětlením atd. Vrcholem práce jsou veřejnosti nabízená představení.

Získané dovednosti však neslouží pouze jako příprava na vysoké školy a vyšší odborné školy s hereckým zaměřením – schopnost vystupovat před publikem, práce s emocemi, mimikou, gesty a kultivovaným mluvním projevem je využitelná v jakémkoli jiném  oboru.

Důraz je rovněž  kladen  na divadelní teorii, která žákům divadelního oboru umožňuje lépe zvládnout, pochopit a na jevišti aplikovat jednotlivé herecké techniky. Nedílnou součástí studia divadelního oboru jsou také pravidelné návštěvy brněnských divadel a analýza zhlédnutých inscenací.

Odměnou je kromě potlesku možnost prezentovat své umění nejen na školních akcích (divadelní představení, moderování koncertů, autorská čtení), ale pro ty nejlepší i na akcích mimoškolních – spolupráce s brněnskými divadly, práce ve filmu a v televizi  a  účast na literárních soutěžích.

 

Skladba předmětů:
Divadelní teorie
divadelní kultura
divadelní tvorba
tvůrčí psaní
hudební kultura
Divadelní ateliér
divadelní projekt
taneční a pohybová výchova
sólový a komorní zpěv
hra na nástroj

 

 

Menu