O škole

Vážení  návštěvníci našich stránek,

již od roku 1993 nabízí soukromé Gymnázium Pavla Křížkovského s uměleckou profilací,  s. r. o. unikátní osmiletý a čtyřletý vzdělávací program, který rozšiřuje klasické gymnaziální vzdělání o hudební, výtvarný a divadelní obor a velké množství volitelných předmětů.

Spojení kvalitního všeobecného vzdělání gymnaziálního směru a uměleckých oborů je velmi přínosné, Pracovní trh příštího desetiletí bude od odborníků nejrůznějších profesí vyžadovat  nejen dobré všeobecné vzdělání, ale také  komunikační obratnost,  tvořivost a schopnost nalézat nová řešení.  Jsme přesvědčeni, že jsme nalezli recept, jak tyto dovednosti ve studentech probudit a rozvinout. Svědčí o tom vysoká úspěšnost našich maturantů při přijímání na vysoké školy a nakonec i úspěšnost u maturitních zkoušek.

Jsme malá škola a všichni učitelé zde znají všechny žáky. Na malé škole vznikají jiné vztahy  než na škole velké. Naši učitelé si zpravidla rychle všimnou, když studenta něco trápí a mají více času promluvit s ním. Nemusíte se navíc bát posílat ráno děti do školy. Přijdou do kolektivu bez hrubosti, do kolektivu v němž  potkají mnoho pedagogů a kamarádů, kteří je budou inspirovat a obohacovat.

 

Ti ze studentů, kteří chtějí studovat umělecké obory u nás získají dobré základy – výtvarné, herecké, hudební. Naše škola je  jednou velkou galerií prací mladých kreslířů a malířů. Do pozdních večerních hodin zní hudbou. Když se vypravíte večer do divadla, uvidíte na jevišti naše malé i mladé herce. Setkáte se s nimi na televizní obrazovce i v kině. A ještě jedna věc. Umělecké obory přinášejí svobodu volby. Bude jen a jen na vašich dětech, jak vyjádří své pocity a myšlenky – v hudbě, obrazu nebo v básni. Víme, že se tak současně učí přemýšlet o sobě samých.

Nejsme však jednostranně uměleckou školou. Naše absolventy najdete na všech typech vysokých škol  a mnozí z nich vzpomínají na to, jak jim umělecká průprava pomohla lépe komunikovat, lépe přesvědčovat a přesvědčivěji argumentovat. Získané dovednosti se hodí  i vědci žádajícímu o grant, obchodníkovi formulujícímu obchodní sdělení. A v neposlední řadě   – hudba, obrázky, divadlo – to vše výrazně obohacuje život. Věřte, že je to hodně. Vaše děti budou o to bohatší.

 

Ing. Pavel Matuška
jednatel

 

 

„Vzdělanost je to, co si uchováme i ve chvíli, kdy naše paměť 

zapomene všechna data a čísla, která jsme do ní vpravili.

Vzdělanost je více než informace.“

B. F. Skinner

 

Menu