Německo – Augsburg

V říjnu byla skupina vybraných studentů na jazykovém pobytu v německém Augsburku.

Cestu jsme zahájili 26. 10. 2015 ve 2:00 v Brně-Komíně, odkud jsme pokračovali do Třeště a dále do Plzně, kde se k nám připojily další dvě školy – Integrovaná střední škola (Plzeň) a Střední odborná škola (Třešť).

Prvním cílem byl Mnichov, kde jsme navštívili historické náměstí Marienplatz, Starou a Novou radnici, nejznámější mnichovský chrám Frauenkirche, jehož základní kámen byl položen v roce 1468, královskou rezidenci a Německé muzeum vědy a techniky. Po prohlídce historického jádra a malých nákupech jsme pokračovali do Augsburgu, kde si nás ve večerních hodinách vyzvedly hostitelské rodiny. Následně jsme se v rodinách ubytovali a povečeřeli.

Po úterní snídani v rodinách žáci absolvovali 4,5 lekce výuky v německém jazyce s rodilými mluvčími na místní augsburské jazykové škole. V odpoledních hodinách jsme se vydali na prohlídku renesanční radnice v Augsburgu a sídliště Fuggerei, kde místní mecenáš Jakob Fugger v roce 1521 vystavěl nejstarší sociální bydlení v Evropě. Zbyl nám i čas na občerstvení a nákupy. Ve večerních hodinách nás opět na smluveném místě čekaly hostitelské rodiny a také večeře.

Ve středu po snídani jsme se rozjeli do  Alp do města Garmisch-Partenkirchen, což je proslulé lyžařské středisko ležící pod horským masivem pohoří Wetterstein. Odtud jsme lanovkou vyjeli na nejvyšší horu Neměcka Zugspitze, která se rozkládá na rozhraní Bavorska a Tyrolska. Díky slunnému počasí jsme si mohli užít krásný výhled na okolní hory, jezera a údolí.  Druhou část středečního výletu tvořila procházka překrásnou soutěskou Partnachklamm. Z výletu jsme se opět vraceli ve večerních hodinách do rodin, kde nás čekala opět teplá večeře.

Čtvrtek zahájili žáci výukou němčiny (4,5 lekce) v jazykové škole. Po dopoledním vyučování obdrželi certifikáty s jazykovou úrovní a známkami z poslechu, gramatiky a konverzace. Velmi jsme ocenili i individuální slovní hodnocení, které je součástí certifikátu. V odpoledních hodinách jsme zavítali do pohádkového zámku Neuschwanstein, který postavil Ludvík II. na skále v ústraní hor. Zámek leží v překrásné horské vesnici Hohenschwangau, odkud jsme se k zámku dopravovali shuttle busy. Ve večerních hodinách jsme se opět dopravili do Augsburgu ke svým hostitelským rodinám a k poslední večeři.

Pátek byl poslední den naší cesty, po snídani a rozloučení jsme se rozjeli do překrásného Regensburgu, jehož historické centrum je od roku 2006 zapsáno do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Po prohlídce města a malých nákupech jsme Regensburg opustili a vydali se na zpáteční cestu do České republiky, kolem 9:00 jsme žáky v Brně předali rodičům.

Závěrem je nutno zmínit, že se jednalo o velmi povedený zájezd, který poskytl nejen spoustu informací v oblasti reálií, ale umožnil žákům obohatit jazykové dovednosti a pomohl jim získat motivaci a sebevědomí pro následné studium. Velkou měrou k tomu přispěl pobyt v německých rodinách, kde děti mohly zažívat chod  běžné německé domácnosti a podílet se na každodenní konverzaci.

‹ Zpět
Menu