Kyberšikana

Přednáška o kyberšikaně  (aktuální problém šířící se do českých škol)

Datum konání: 15. 5. 2017

Třídy: sekunda, kvinta, sexta, septima

Přednášející: Vladimír Vácha

Kyberšikana a šikana spolu často souvisí – jedna může přerůstat v druhou. Přesto zde existují rozdíly – kyberšikana má svá specifická rizika.

  • Před kyberšikanou není úniku– před kyberšikanou tváří v tvář může oběť najít alespoň někde útočiště – doma na ni agresoři nemohou. Kyberšikana je však ohrožuje i zde.
  • Opakované zraňování– i jeden jediný útok se ve virtuálním prostřední stává opakovaným, trvalým. Stačí např.  když agresor natočí oběť v ponižující situaci a video umístí do virtuálního prostoru –  oběť se na ně může dívat opakovaně a znovu a znovu ji ponižuje. Navíc si ho může stáhnout kdokoli, poskytovatel serveru ho sice ze svých stránek smaže, ale dílo žije svým vlastním životem.
  • Šíře publika– to, co v reálném světě vidí jen několik lidí je v tom virtuálním přístupné neomezenému publiku. O to více může zraňovat.

Kyberšikana má i další specifika, která souvisí s tím, že se děje pomocí elektronických prostředků. Na rozdíl od šikany tedy více souvisí s věkem. Je způsobena jednak větší elektronickou vybaveností u starších dětí, jednak tím, že starší děti jsou ve virtuální komunikaci zběhlejší. Dá se však předpokládat, že tyto rozdíly se budou do jisté míry stírat.

Pod pojmem kyberšikana se však skrývá celá řada projevů. N. Willardová (2006) vymezila nejčastější typy kyberšikany: provokování a zápal pro on-line boje (flaming), přeposílání obtěžujících zpráv (harrassment), očerňování (denigration), napodobování, používání cizí identity (impersonation), odhalování tajemství a podvádění (outing and trickery), vyloučení z on-line skupiny (exlusion), pronásledování na internetu (cyberstalking) a poměrně novým fenoménem je i tzv. fackování pro zábavu, které je zaznamenáno na mobilní telefon a následně zveřejněno na internetu (happy slaping).

Více zde: http://psychickeobtezovani.webnode.cz/news/kybersikana/

‹ Zpět
Menu