Za ruskými revolucionáři do Vídně

Ačkoliv nadpis vnucuje představu, že studenti a pedagogové našeho gymnázia cestovali jednu slunečnou březnovou sobotu po stopách vídeňských pobytů Bucharina, Trockého, Lenina nebo Stalina (posledně zmíněný má ve Vídni bohužel dodnes pamětní desku!) a cestou si zpívali Internacionálu a Pochod rudých námořníků, naším cílem byla vídeňská galerie Albertina s aktuální výstavou „Od Chagalla po Maleviče“, která z Petrohradu přivezla špičková díla, dokládající revoluci v malbě v 10. a 20. letech 20. století. Tito umělci změnili pohled na Rusko – už nikoliv ospalá periferie, ale jedno z klíčových center světového moderního umění. Měli jsme možnost si ověřit, jak odlišně si každá skupina ruských umělců na začátku 20. století nacházela svou výtvarnou řeč, pro niž vymýšlela nejrůznější pojmenování (suprematismus, kubofuturismus, rayonismus), propojovali různé druhy umění, snažili se oslovit širokou veřejnost svými agitacemi, objevovali nové formy zobrazování.  Politické dějiny ale nakonec dostihly také tyto ruské umělecké revolucionáře, z nesnesitelné situace byl pro ně nejčastějším východiskem odchod do emigrace vnější nebo vnitřní.
Odpoledne pak výtvarníci s prof. Petrem Kunčíkem zamířili do Muzea moderního umění v areálu Museumsquartier, kde se naštěstí nezúčastnili žádné performance Hermanna Nitsche a jeho kolegů z okruhu vídeňských akcionistů (jinak bychom se do Brna také nemuseli vrátit v původním počtu), ale pouze bezpečně zhlédli videa z těchto šokujících akcí „divadla orgií a krutosti“. Osvěžení místními lahůdkami na Mlsném trhu bylo po takto náročném revolučním dni opravdu zasloužené!

 

‹ Zpět
Menu