Investování hrou

V pátek 1. dubna 2016 (a nebyl to apríl) se kvarta stala na celé dopoledne podílovým fondem Křížkovského, který měl svého manažera, představenstvo, dozorčí radu a akcionáře. Jejich společným cílem bylo investovat a co nejlépe zhodnotit výchozí kapitál. V celkem čtrnácti kolech se za bouřlivých diskusí rozhodovalo, kolik procent a do kterých oblastí ekonomiky finance nejvýhodněji vložit. Pro tento nesnadný úkol bylo vždy potřeba pečlivě prostudovat fiktivní burzovní noviny připravené speciálně pro jednotlivá kola.

Celá tato akce byla završením naší účasti v celostátní soutěži Investování hrou http://www.investovanihrou.cz/, která vznikla na podporu výuky finanční gramotnosti. I když ještě nevíme, jak jsme ve srovnání s ostatními školami obstáli (definitivní uzávěrka bude až na konci května), můžeme už teď vyjádřit, že jsme se o světě financí a obchodu mnoho nového dozvěděli a díky promyšlené struktuře hry jsme zažili i hodně napětí a zábavy.

Za odborný výklad a organizaci projektového dne děkujeme panu Petru Šimčákovi, panu učiteli Petru Kunčíkovi vděčíme za výslednou podobu letáku a loga „našeho podílového fondu“.

Fond

‹ Zpět
Menu