Genius loci

Ve středu 25.května jsme vyjeli do Rajhradu u Brna, abychom se v rámci oblíbeného projektu Genius loci věnovali zkoumání „ducha místa“ rajhradského kláštera a jeho okolí. Pětadvacetičlenná skupina studentů od kvarty do septimy se v tvůrčích dílnách vedených čtyřmi pedagogy gymnázia věnovala historii, dějinám rukopisů i knihtisku, focení, kresbě, interpretaci textů a tvůrčímu psaní. Navštívili jsme expozice v benediktinském klášteře, prohlédli si cennou knihovnu Památníku písemnictví, seznámili se s architekturou i výzdobou opatského chrámu sv. Petra a Pavla a potom dali průchod vlastní kreativitě a uměleckým projevům. Strávili jsme velice příjemný den, jehož výsledkem jsou nejen nové zkušenosti a poznatky, ale také řada fotografií, kreseb a textů, které budou v červnu součástí vnitřní výzdoby gymnázia.

‹ Zpět
Menu