Realizované akce

Její pastorkyňa

Fotografie z divadelního představení studentů septimy a oktávy.

Soutěžní úspěchy

Radek Mattuš získal první cenu v celostátní soutěži ZUŠ na dechové nástroje (nejvyšší bodové hodnocení v hobojích). Velká gratulace patří také panu Rastislavu Kozoňovi a klavírní spolupráci, o kterou se postaral Petr Feldmann.

 

Alias Artes

3D tiskárny se postupně stávají dostupnější a dostupnější. Jednou disponuje i naše škola a studenti mají možnost realizovat svoje nápady.

Ve čtvrtek 24. května proběhla vernisáž oboru 3D tisku a díla jsou stále k vidění v budově školy.

Otvírání studánek

Pro další setkání Pištibandu jsme vybrali líbezné místo s přiléhavým názvem Panenská Rozsíčka. Nedaleko odtud totiž pramení Moravská Dyje a to je výborná záminka pro uskutečnění jarní slavnosti Otvírání studánek.

Využili jsme rozšířeného víkendu, který umožňuje vzdálit se smysluplně trochu více Brnu a současně dává dostatečný časový prostor na secvičení celé slavnosti.

Akce se současně zúčastnily další hudební rodiny s dětmi.

Soutěžní úspěchy

Duben byl opět bohatý na soutěžní úspěchy!

25.dubna proběhlo v Děčíně celostátní finále memoriálu Rosti Čtvrtlíka, soutěže v recitaci a dramatizaci textů pro středoškoláky. V kategorii dramatizace textu, získala Katka Hrdinová druhé místo s monologem Slepice od Jiřího Žáčka a Euripidovou Medeiou. Obrovská gratulace!

 

 

 

 

 

 

 

 

Na soutěži Mládí a Bohuslav Martinů konané v Poličce, získala Sára Jozová zlaté pásmo a cenu za provedení díla Bohuslava Martinů. Teo Štourač, jak už jsme zvyklí , zlaté pásmo v konkurenci základních uměleckých škol a konzervatoří. Obrovská gratulace patří nejen oběma interpretům, ale i jejich klavírní podpoře paní Giovanně Spáčilové a pedagogům – Ireně Vašíčkové a Vladimíru Brázdovi.

Mechová Graffiti – poetická

Pro ty, co bohužel neslyšeli mechově hebký přednes autora – Honzy Krajčíroviče a pro připomínku všem účastníkům akce – originální, pro naši akci zrozená poezie :

lch möchte – rád bych

botanická báseň o odmítnutí

Růže ty kvetou pro potěchu,

snad proto jsi jako trsy mechu, vypiješ mnoho, přes příliš až,

 a pak se zelenáš

což nikdo vědět nemusí,

že za tebou jak výtrusy, trousíš klíče, mobil, líně,

 jež se válí v rašelině.

Jsi jak rostliny krytosemenné,

10 000 druhů ano, a ty řekneš ne, tak jako rostlina, jedna z těch,

co náročné jsou jako mech,

 mech pošumavské kvality,

mně zbyl jen žal a graffity

Jan Krajčírovič

Zároveň chceme poděkovat všem za pomoc, nápady, atmosféru této povedené akce.

váš gympl

Soutěžní úspěchy

Teo Štourač získal druhé místo v celostátním kole pěvecké soutěže ZUŠ. Moc gratulujeme!

Velká gratulace patří také panu učiteli Brázdovi a klavírní spolupráci, za kterou vděčíme Giovanně Spáčilové.

Den Země – Mechová graffiti

Naše škola oslavila Den Země tvorbou mechových grafiti. Pozvali jsme soutěžní teamy výtvarníků  z brněnských škol.

Pokud jste ještě mechová graffiti neviděli http://www.growsomethinggreen.com/moss-graffiti-guerrilla-gardening-recipe/

Ta soutěžní můžete vidět na radnici v Komíně.

Prevence úrazů PRIMA

Žáci primy v rámci předmětu Výchova ke zdraví navštívili 4. dubna 2018 Dětskou nemocnici, kde se seznámili s tématem prevence úrazů. Připojujeme reportáž psanou přímo žákyněmi primy – Barči Turečkové a Aničky Janíčkové.

„Dne 4. 4. jsme v rámci předmětu výchova ke zdraví navštívili Dětskou nemocnici v Brně. Po příchodu jsme se přesunuli do místnosti, kde nám paní lektorka promítala prezentaci o prevenci úrazů. Hovořila o zlomeninách, popáleninách, první pomoci a dalších důležitých tématech.Po skončení jsme se rozdělili na dvě skupiny, ta první se šla podívat do sádrovny, druhá zamířila na oddělení chirurgie, kde pan doktor povídal o kostech a typech zlomenin. Vzal nás dokonce na jednotku intenzivní péče – tam ležela slečna Viktorka se zlomenou pánví – pan doktor nám chtěl ukázat, jak se takováto zlomenina léčí a jaká umělecká díla lékaři den co den tvoří. Obě skupinky se posléze vystřídaly. Z celého programu jsme si odnesli spoustu poznatků a naši dva spolužáci, kteří se přihlásili na sádrovně jako figuranti, si odnesli dokonce sádru. Celá třída moc děkuje Barči Vondruškové a její mamince, která nám tuto exkurzi zařídila, velké poděkování za trpělivost a vstřícnost patří samozřejmě také všem zaměstnancům Dětské nemocnice. Byla to pro nás cenná zkušenost.“

Její pastorkyňa

Premiéra absolventského představení JEJÍ PASTORKYŇA proběhla ve středu 25. dubna a jediná repríza o den později.

Za fotky ze zkoušky děkujeme Natce Zelené!

 

Menu