Realizované akce

Alias Artes

3D tiskárny se postupně stávají dostupnější a dostupnější. Jednou disponuje i naše škola a studenti mají možnost realizovat svoje nápady.

Ve čtvrtek 24. května proběhla vernisáž oboru 3D tisku a díla jsou stále k vidění v budově školy.

Otvírání studánek

Pro další setkání Pištibandu jsme vybrali líbezné místo s přiléhavým názvem Panenská Rozsíčka. Nedaleko odtud totiž pramení Moravská Dyje a to je výborná záminka pro uskutečnění jarní slavnosti Otvírání studánek.

Využili jsme rozšířeného víkendu, který umožňuje vzdálit se smysluplně trochu více Brnu a současně dává dostatečný časový prostor na secvičení celé slavnosti.

Akce se současně zúčastnily další hudební rodiny s dětmi.

Soutěžní úspěchy

Duben byl opět bohatý na soutěžní úspěchy!

25.dubna proběhlo v Děčíně celostátní finále memoriálu Rosti Čtvrtlíka, soutěže v recitaci a dramatizaci textů pro středoškoláky. V kategorii dramatizace textu, získala Katka Hrdinová druhé místo s monologem Slepice od Jiřího Žáčka a Euripidovou Medeiou. Obrovská gratulace!

 

 

 

 

 

 

 

 

Na soutěži Mládí a Bohuslav Martinů konané v Poličce, získala Sára Jozová zlaté pásmo a cenu za provedení díla Bohuslava Martinů. Teo Štourač, jak už jsme zvyklí , zlaté pásmo v konkurenci základních uměleckých škol a konzervatoří. Obrovská gratulace patří nejen oběma interpretům, ale i jejich klavírní podpoře paní Giovanně Spáčilové a pedagogům – Ireně Vašíčkové a Vladimíru Brázdovi.

Mechová Graffiti – poetická

Pro ty, co bohužel neslyšeli mechově hebký přednes autora – Honzy Krajčíroviče a pro připomínku všem účastníkům akce – originální, pro naši akci zrozená poezie :

lch möchte – rád bych

botanická báseň o odmítnutí

Růže ty kvetou pro potěchu,

snad proto jsi jako trsy mechu, vypiješ mnoho, přes příliš až,

 a pak se zelenáš

což nikdo vědět nemusí,

že za tebou jak výtrusy, trousíš klíče, mobil, líně,

 jež se válí v rašelině.

Jsi jak rostliny krytosemenné,

10 000 druhů ano, a ty řekneš ne, tak jako rostlina, jedna z těch,

co náročné jsou jako mech,

 mech pošumavské kvality,

mně zbyl jen žal a graffity

Jan Krajčírovič

Zároveň chceme poděkovat všem za pomoc, nápady, atmosféru této povedené akce.

váš gympl

Soutěžní úspěchy

Teo Štourač získal druhé místo v celostátním kole pěvecké soutěže ZUŠ. Moc gratulujeme!

Velká gratulace patří také panu učiteli Brázdovi a klavírní spolupráci, za kterou vděčíme Giovanně Spáčilové.

Den Země – Mechová graffiti

Naše škola oslavila Den Země tvorbou mechových grafiti. Pozvali jsme soutěžní teamy výtvarníků  z brněnských škol.

Pokud jste ještě mechová graffiti neviděli http://www.growsomethinggreen.com/moss-graffiti-guerrilla-gardening-recipe/

Ta soutěžní můžete vidět na radnici v Komíně.

Prevence úrazů PRIMA

Žáci primy v rámci předmětu Výchova ke zdraví navštívili 4. dubna 2018 Dětskou nemocnici, kde se seznámili s tématem prevence úrazů. Připojujeme reportáž psanou přímo žákyněmi primy – Barči Turečkové a Aničky Janíčkové.

„Dne 4. 4. jsme v rámci předmětu výchova ke zdraví navštívili Dětskou nemocnici v Brně. Po příchodu jsme se přesunuli do místnosti, kde nám paní lektorka promítala prezentaci o prevenci úrazů. Hovořila o zlomeninách, popáleninách, první pomoci a dalších důležitých tématech.Po skončení jsme se rozdělili na dvě skupiny, ta první se šla podívat do sádrovny, druhá zamířila na oddělení chirurgie, kde pan doktor povídal o kostech a typech zlomenin. Vzal nás dokonce na jednotku intenzivní péče – tam ležela slečna Viktorka se zlomenou pánví – pan doktor nám chtěl ukázat, jak se takováto zlomenina léčí a jaká umělecká díla lékaři den co den tvoří. Obě skupinky se posléze vystřídaly. Z celého programu jsme si odnesli spoustu poznatků a naši dva spolužáci, kteří se přihlásili na sádrovně jako figuranti, si odnesli dokonce sádru. Celá třída moc děkuje Barči Vondruškové a její mamince, která nám tuto exkurzi zařídila, velké poděkování za trpělivost a vstřícnost patří samozřejmě také všem zaměstnancům Dětské nemocnice. Byla to pro nás cenná zkušenost.“

Její pastorkyňa

Premiéra absolventského představení JEJÍ PASTORKYŇA proběhla ve středu 25. dubna a jediná repríza o den později.

Za fotky ze zkoušky děkujeme Natce Zelené!

 

Prezentační soutěž

Ve čtvrtek 12. dubna proběhl druhý ročník Prezentační soutěže. Mohli jsme sledovat výborné výkony našich studentů, kteří předvedli skvělou orientaci v problémech současné doby.

1. místo – Šimon Franc (2.ročník)
2. místo – Michaela Veselá (1.ročník)
3. místo – Vilém Všetečka (kvinta)

Gratulujeme a těšíme se na další ročník.

Ten letošní si můžete prohlédnout i na instagramovém profilu https://www.instagram.com/prezentacnisoutez_gymum/

Menu