Realizované akce

Předvánoční dobročinný koncert a aukce – tercie

Fotoreport z dobročinného koncertu tercie, jehož součástí byla i dražba autorských děl studentek a studenta výtvarného oboru. Výtěžek z koncertu, z aukce a z prodeje různých předmětů vyrobených přímo v Ugandě je určen pro tamní děti. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a přispěli na dobrou věc. Největší dík pak patří samozřejmě celé tercii a jejich třídní profesorce Petře Pavlíčkové!

Mraveniště Ondřeje Sekory a Hora dění Ludvíka Kundery

V pátek 7. 12. třídy prima a sekunda navštívily Mraveniště Ondřeje Sekory a Horu dění Ludvíka Kundery – obojí v Domě Jiřího Gruši, který je součástí Moravského zemského muzea. Nejdříve jsme poslouchali, pak tvořili, pak sdíleli a pak zase poslouchali, prohlíželi si a mnohokrát žasli. Děkujeme oběma paním lektorkám za příjemné literární dopoledne.

 

Adventní výstava v prostorách Nemocnice Milosrdných bratří

Přinášíme fotoreport z adventní výstavy třídy primy v Nemocnici Milosrdných bratří. O dokreslení předvánoční atmosféry se postarali studenti divadelního oboru vyššího stupně gymnázia. Poděkování patří také našim šikovným fotografkám Dominice Tesařové a Ince Mazáčové ze sexty.
Určitě se zajděte na vystavovaná díla podívat! 🙂

Krabice od bot 2018

 

Zase jste dokázali, jak jste skvělí! Celkem jsme shromáždili 65 krabic, což je neuvěřitelné! Všechny jsme odevzdali Okrašlovacímu spolku pro Komín, který je roztřídí a předá následujícím institucím, organizacím či rodinám:
  • Centrum pro rodinu a sociální péči
  • Sdružení pěstounských rodin Nezisková organizace Bakhita – pomoc vícečetným rodinám a samoživitelům
  • Krizové centrum Hapalova – zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
  • Dětské centrum Chovánek
  • Domov dětí a mládeže Vranov u Brna
  • MŠ a zařízení při IQ ROMA SERVIS
  • Podané ruce Blansko – nízkoprahové kluby a terénní sociální práce
  • Komínská a bystrcká rodina
Děkujeme všem, kteří se zapojili a přemýšleli o druhých.
Na snímku bohužel zdaleka nejsou všichni naši dárci.

Mikuláš na GYMUM

Ve středu 5.12. se naše gymnázium proměnilo ve skutečné peklo! Pekelní čerti strašili, soudili a trestali hříšné duše, jednotlivé třídy pak ochraňovali dobří andělé. Děkujeme mockrát kvintě a 1. ročníku, že se letos tak skvěle zhostili realizace této tematické akce! 🙂

Malá slavnost umění

Ve středu 5. prosince 2018 se v prostorách sálu školy na Gymnáziu P. Křížkovského uskutečnila akce s názvem „Malá slavnost umění“. Děkujeme za krásné výkony studentům a žákům z flétnové třídy pana Mojmíra Poláčka.

Autorské čtení a beseda v KJM

Prima a sekunda v Kleinově paláci a beseda se spisovatelkou a ilustrátorkou paní Renátou Fučíkovou, která příjemným a zajímavým způsobem přiblížila svoji poslední knihu plnou Shakespearových dramat.

Boys voice ‚n‘ chicks – koncert

V neděli 2. prosince v podvečer se uskutečnil koncert divadelního oboru GYMUM, kde vystoupili studenti třídy Mgr. Vladimíra Brázdy a jejich hosté z řad spolužáků. Přinášíme vám bohatý fotoreport z akce. Poděkování patří zejména panu Mgr. Vladimíru Brázdovi a studentům z jeho třídy. Děkujeme také hudebnímu doprovodu – Mgr. Jolana Zedeková, MgA. Jan Podskalský a Marek Navrátil – za vytvoření skvělé atmosféry.

Den latiny na FF UK

Část oktavánů se 29. 11. 2018 vypravila do Prahy na již tradiční Den latiny pořádaný FF UK. Slovy studentů Daniela Vašáka a Filipa Hrubého šlo o obohacující percepci lingvistických a historiografických rarit z oblasti klasického vzdělání. Informační koktejl si všichni zúčastnění náležitě vychutnali.

Soutěžní úspěchy

Z XV. ročníku dvoukolové Pěvecké soutěže Olomouc 2018 si odváží 2. místo Teo Štourač a 3. místo Sára Jozová v kategorii 6. A. Oba obstáli v těžké konkurenci. Gratulujeme a děkujeme jim za výborné výkony. Stejně tak patří naše gratulace a poděkování jejich pedagogickému vedení – Vladimíru Brázdovi a Ireně Vašíčkové – a klavírní opoře paní Giovanně Spáčilové.

 

Menu