Realizované akce

Barvometrie – Milan Houser

Na výstavu do Domu umění vyrazili malíři ze sekundy. V edukačním programu se zamýšleli nad otázkou: “ Co je ještě malba? Je možné ji redukovat na základní gesto? Existuje malba bez spojitosti s plochou?“ Jak na nás bary působí, jak je vnímáme a proč je vlastně vidíme?
Odpovědi naleznete na výstavě Milana Housera, děkana brněnské fakulty výtvarného umění, který patří mezi nejvýznamnější „malíře“ současné české výtvarné scény, ale obrazy vlastně už nemaluje…

Investování hrou

V pátek 1. dubna 2016 (a nebyl to apríl) se kvarta stala na celé dopoledne podílovým fondem Křížkovského, který měl svého manažera, představenstvo, dozorčí radu a akcionáře. Jejich společným cílem bylo investovat a co nejlépe zhodnotit výchozí kapitál. V celkem čtrnácti kolech se za bouřlivých diskusí rozhodovalo, kolik procent a do kterých oblastí ekonomiky finance nejvýhodněji vložit. Pro tento nesnadný úkol bylo vždy potřeba pečlivě prostudovat fiktivní burzovní noviny připravené speciálně pro jednotlivá kola.

Celá tato akce byla završením naší účasti v celostátní soutěži Investování hrou http://www.investovanihrou.cz/, která vznikla na podporu výuky finanční gramotnosti. I když ještě nevíme, jak jsme ve srovnání s ostatními školami obstáli (definitivní uzávěrka bude až na konci května), můžeme už teď vyjádřit, že jsme se o světě financí a obchodu mnoho nového dozvěděli a díky promyšlené struktuře hry jsme zažili i hodně napětí a zábavy.

Za odborný výklad a organizaci projektového dne děkujeme panu Petru Šimčákovi, panu učiteli Petru Kunčíkovi vděčíme za výslednou podobu letáku a loga „našeho podílového fondu“.

Fond

Není aréna jako aréna

Určitě všichni znáte pojem aréna, kde probíhají různé zápasy, ale v tomto případě se jedná o Ski arénu Karlov v Jeseníkách, kam se naše škola v únoru vydala na lyžařský výcvik. Po příjezdu do  hotelu, nesoucího rovněž název Karlov, jsme se trochu zděsili špatného počasí. Hned druhý den ráno ale vysvitlo slunce a smálo se na nás celý den, který jsme věnovali rozlyžování a rozřazení do skupin. Každý večer jsem se mohli těšit na program, který si připravovaly jednotlivé třídy (např. turnaj v ping pongu, seznamovací/zábavné hry nebo naučná videa Jak se správně chovat na svahu). Díky našim skvělým instruktorům jsme se každým dnem zlepšovali a získávali nové zkušenosti, a to myslím především v lyžování. Zhodnotil bych lyžařský kurz jako velice pozitivní akci plnou zábavy a legrace. Také bych se rád vyjádřil k našim už trošku pokročilejším začátečníkům, kteří podávali opravdu úžasné výkony a bylo vidět, že se snaží a jejich snaha nepřichází vniveč. Za tak úžasně zrealizovanou akci bych chtěl poděkovat našim učitelům a instruktorům, kteří nás podporovali, dohlíželi na nás a posouvali hranice našich možností jak na snowboardech, tak i na lyžích.

Jáchym Šíma, 1. ročník

Prezentační soutěž

V pátek 26.února 2016 se na naší škole uskutečnilo školní kolo Prezentační soutěže 2016.  Jedná se o soutěž, které se účastní dalších 5 brněnských gymnázií a jejím smyslem je poměřit síly v oblasti prezentačních dovedností. Přihlásit se může jakýkoliv student, na výběr je 5 témat. V první části má soutěžící za úkol ústní přednes doprovázející vizuální (powerpoint, prezi, či jakoukoliv jinou) prezentaci na 6-8 minut na zvolené téma. V druhé části se losují předem neznámá menší témata, o kterých soutěžící mluví a debatuje cca 5 min. s minutovou přípravou.

Z naší školy soutěžili Vilém Všetečka (tercie), Jáchym Šíma (kvinta), Ondřej Julíček (septima) a Bronislav Šmid (septima). V rámci přípravy bylo potřeba, aby se podrobně seznámili s vybraným tématem, zorientovali se v problematice, vytvořili prezentaci. Při samotném výkonu museli zaujmout, být si jistí tím, co říkají, mluvit přesvědčivě a zároveň kultivovaně, dokázat argumentovat a také reagovat na dotazy poroty i publika.

Všichni soutěžící byli výborně připraveni a podali skvělé výkony. Také atmosféra, kterou vytvořilo pozorné publikum i milá porota, byla velice příjemná. Zdá se, že první ročník této soutěže na naší škole vytvořil hezkou příležitost k založení nové tradice.

Výsledné pořadí:

1.místo: Bronislav Šmid (septima)

2.místo: Ondřej Julíček (septima)

3.místo: Jáchym Šíma (kvinta)

čestné uznání: Vilém Všetečka (tercie)

 

Soutěžící, kteří se umístili na 1. a 2.místě, postupují do finálového kola, ve kterém se utká

12 nejlepších ze všech šesti zúčastněných škol.

Za ruskými revolucionáři do Vídně

Ačkoliv nadpis vnucuje představu, že studenti a pedagogové našeho gymnázia cestovali jednu slunečnou březnovou sobotu po stopách vídeňských pobytů Bucharina, Trockého, Lenina nebo Stalina (posledně zmíněný má ve Vídni bohužel dodnes pamětní desku!) a cestou si zpívali Internacionálu a Pochod rudých námořníků, naším cílem byla vídeňská galerie Albertina s aktuální výstavou „Od Chagalla po Maleviče“, která z Petrohradu přivezla špičková díla, dokládající revoluci v malbě v 10. a 20. letech 20. století. Tito umělci změnili pohled na Rusko – už nikoliv ospalá periferie, ale jedno z klíčových center světového moderního umění. Měli jsme možnost si ověřit, jak odlišně si každá skupina ruských umělců na začátku 20. století nacházela svou výtvarnou řeč, pro niž vymýšlela nejrůznější pojmenování (suprematismus, kubofuturismus, rayonismus), propojovali různé druhy umění, snažili se oslovit širokou veřejnost svými agitacemi, objevovali nové formy zobrazování.  Politické dějiny ale nakonec dostihly také tyto ruské umělecké revolucionáře, z nesnesitelné situace byl pro ně nejčastějším východiskem odchod do emigrace vnější nebo vnitřní.
Odpoledne pak výtvarníci s prof. Petrem Kunčíkem zamířili do Muzea moderního umění v areálu Museumsquartier, kde se naštěstí nezúčastnili žádné performance Hermanna Nitsche a jeho kolegů z okruhu vídeňských akcionistů (jinak bychom se do Brna také nemuseli vrátit v původním počtu), ale pouze bezpečně zhlédli videa z těchto šokujících akcí „divadla orgií a krutosti“. Osvěžení místními lahůdkami na Mlsném trhu bylo po takto náročném revolučním dni opravdu zasloužené!

 

Olympiáda v českém jazyce

Ve dnech 8. a 9.února se uskutečnilo okresní kolo olympiády v českém jazyce. Do CVČ Lužánky se vypravily vítězky školního kola v obou kategoriích – Hana Tihelková z kvarty a Lucie Krajčírovičová z kvinty. Hanka získala v I.kategorii 10.místo z celkového počtu 56 soutěžících, Lucka se v II.kategorii umístila také na 10.místě a počtem získaných bodů ve velmi vyrovnané konkurenci dosáhla na postup do krajského kola.

Nicholas Winton – Síla lidskosti

Dne 26.1. 2016 se žáci kvarty zúčastnili projekce dokumentárního filmu „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ režiséra Matěje Mináče, který získal jako první český film cenu International EMMY AWARD za nejlepší zahraniční dokument.  Film představuje příběh o iniciativě jednoho mladého člověka, který v roce 1939 zachránil před jistou smrtí 669 českých a slovenských dětí. Dokument nás velice oslovil hlubokou lidskostí a úctou k životu.

Projekce byla komentována  dramaturgem panem Tulisem a po skončení projekce následovala beseda.

Týden vědy a techniky – Archeologický ústav AV ČR

V rámci Týdne vědy a techniky navštívili naši kvintáni Archeologický ústav AV ČR . Seznámili jsme se s chodem a vědeckým zaměřením ústavu, prohlédli si knihovnu a archiv s depozitářem. Viděli jsme zajímavé ukázky s antropologie, osteologie a archeobotaniky. V keramické dílně jsme nakoukli pod ruce restaurátorky, v interaktivní dílně si vyzkoušeli povinnosti římských vojáků a shlédli dokumentární filmy s archeologickou tématikou.

 

 

Projektová výuka dějepisu – Moravské zemské muzeum

Dějepisný projekt se jmenoval Křížem krážem Velkou Moravou. Žáci sekundy si zopakovali všechna knížata Velké Moravy, důležité události, které se během jejich vlády staly, na jakém území se Velká Morava nacházela, co zde  vyráběli a v čem velkomoravští řemeslníci vynikali, čím se živili, co pěstovali a chovali. Velká pozornost byla věnována  náboženskému životu Velké Moravy a hmotným památkám. Výstava se nám moc líbila!

P1010032 P1010037 P1010042 P1010044

Menu