Realizované akce

Sport Life

Účast na  sportovně – zábavném programu pro mládež – Sport Life, byla velkým zážitkem už jen díky olympionikům, s nimiž probíhala následná debata: Kateřina Neumannová, Štěpánka Hilgertová aj. Součástí byla i protidrogová přednáška Dominika Nekolného, který velice originálním způsobem zhodnotil svůj postoj k návykovým látkám a zároveň předvedl své umění na kole BMX, (mistr světa z roku 2014), naši žáci se také skvěle umístili na 1. a 2. místě v soutěži „Finanční gramotnost“.
1. místo: Dominika Tesařová, Inka Mazáčová, Petra Brabcová
2. místo: Majda Blažová, Pavel Dospěl
received_278958325834575 received_278958335834574

Exkurze Hodonín

Dne 12. 9. 2016 navštívili studenti kvarty a septimy v návaznosti na projekt Ropa – černé zlato Muzeum naftového dobývání a geologie v Hodoníně.

Jedná se o jediné muzeum svého druhu v České republice, a tak jsme byli zvědaví, co všechno uvidíme a zda se dozvíme nějaké zajímavosti, na které jsme během projektu nenarazili.

Na úvod jsme dostali základní informace o vzniku nerostů, hornin, ropy a o horotvorných procesech, a pak jsme se již zabývali zejména ropou a přírodním asfaltem.

Z hodin chemie jsme věděli, kde jsou největší naleziště ropy, jak ropa vzniká, co z ní dnes dokážeme vyrobit a jaké škody mohou napáchat ropné havárie. Při návštěvě muzea jsme se navíc dozvěděli, jak se ropa a zemní plyn hledají, jak vznikají ložiskové pasti a jaké jsou nové technologie vrtání. Díky modelům vrtných zařízení si dnes dokážeme lépe představit, jak se ropa těží. Hlubinné čerpadlo a některé součásti vrtných souprav jsme si mohli prohlédnout ve skutečné velikosti.

Zaujala nás též přednáška o využívání přírodního asfaltu ve starověku. Většina z nás už slyšela o jeho využití při mumifikaci ve starověkém Egyptě, mnohé však překvapilo, že byl použit jako pojivo při stavbě babylonské věže.

Na své si přišli i milovníci nerostů, hornin a zkamenělin. Kromě stálé expozice jsme totiž mohli zhlédnout i právě probíhající výstavu minerálů a fosilií.

img_0011

PRAHA

Na konci října absolvovala kvinta a 1.ročník dvoudenní exkurzi do Prahy, která byla součástí výuky českého jazyka a literatury a dějin umění. První den studenti navštívili řadu míst spojených s literárními dějinami a osobnostmi a prohlédli si interiéry několika slavných kaváren, ve kterých se scházeli umělci nebo se tam natáčely filmy podle literárních předloh.  Prošli Vyšehrad,  vyšehradský Slavín, také měli možnost zhodnotit vystavené obrazy v Galerii Vyšehrad, která se zaměřuje na mladé autory.

Druhý den byla na programu prohlídka Klementina, kterým je provázel přímo ředitel Národní knihovny PhDr. Petr Kroupa a studenti se tak dostali do míst, která nejsou běžně součástí návštěvnických tras. Podívali se rovněž do Městské knihovny Praha a exkurzi zakončili výkladem u obou budov Národního divadla.

Reakce posluchačky na koncert Martina Hrocha

Vážený pane inženýre,

upřímně bych Vám chtěla poblahopřát k řediteli školy, panu Hrochovi. Jen málokterá instituce Vašeho druhu se může chlubit umělcem evropského formátu, elitním učitelem a ještě veřejně známou osobou. Myslím, že Vám jej musí každá podobná škola závidět. Už léta sleduji dění kolem školy a potom, co jsem navštívila několik jeho posledních koncertů, musím konstatovat, že konečně někdo dělá čest gymnáziu a Vám tu nejlepší reklamu.

Přikládám článek na novinky.cz

Přeji Vám i Vaší škole úspěchy a gratuluji
Mgr. Hana Králová

Kvarta v Divadle Fórum

V pondělí 2. května 2016 jsme navštívili JAMU, kde nám studenti ateliéru Divadlo ve výchově sehráli představení, v němž se hlavní hrdinka Lenka ocitla ve vztahu, ve kterém se necítila dobře. Následně jsme se do hry zapojovali i my a společně jsme hledali řešení, jak z takové situace ven. Příběh byl z reálného života a byl složitý, takže jsme se docela zapotili. Vcítit se do role někoho jiného a předvést ostatním, jak to vidím já, opravdu není legrace. Ale i té jsme si užili dost.

IMG_1845

Genius loci

Ve středu 25.května jsme vyjeli do Rajhradu u Brna, abychom se v rámci oblíbeného projektu Genius loci věnovali zkoumání „ducha místa“ rajhradského kláštera a jeho okolí. Pětadvacetičlenná skupina studentů od kvarty do septimy se v tvůrčích dílnách vedených čtyřmi pedagogy gymnázia věnovala historii, dějinám rukopisů i knihtisku, focení, kresbě, interpretaci textů a tvůrčímu psaní. Navštívili jsme expozice v benediktinském klášteře, prohlédli si cennou knihovnu Památníku písemnictví, seznámili se s architekturou i výzdobou opatského chrámu sv. Petra a Pavla a potom dali průchod vlastní kreativitě a uměleckým projevům. Strávili jsme velice příjemný den, jehož výsledkem jsou nejen nové zkušenosti a poznatky, ale také řada fotografií, kreseb a textů, které budou v červnu součástí vnitřní výzdoby gymnázia.

Expozice města Brna na Špilberku

S žáky sekundy jsme se na Špilberku věnovali nejstaršímu historickému období Brna, od první písemné zmínky v Kosmově kronice až po život středověkého města, který nám přiblížily výrobky z dílen středověkých hrnčířů, sklářů, kovářů a také názorný model tehdejšího Brna. Vyzkoušeli jsme si v rekonstruovaných celách mučící nástroje, prohlédli předměty nalezené ve studně na nádvoří Špilberku, jež odkryla mnohá tajemství  a  těšíme se na další…

Řecká mytologie v CVČ Ulita

Prostřednictvím ithackého krále Odyssea jsme s primány nahlédli do světa řeckých mýtů, sledovali jeho desetileté putování při návratu domů z trojské války. Zopakovali jsme si pantheon řeckých bohů formou dramatické výchovy a hry, a taky trochu vymýšleli dějiny vlastní.

Úspěchy v krajských kolech olympiád

V letošním školním roce jsou studenti naší školy velice úspěšní v krajských kolech olympiád. Dosáhli těchto krásných umístění:

Vilém Všetečka (tercie) – 7.místo v dějepisné olympiádě

Martin Hamřík (kvinta) – 5.místo v chemické olympiádě

Lucie Krajčírovičová (kvinta) – 10.místo v olympiádě v českém jazyce

Autorské čtení

Čtvrté autorské čtení studentů tvůrčího psaní se premiérově konalo 28.dubna v útulné brněnské kavárně Punkt na Bayerově ulici. Všichni autoři textů zaujali nejen obsahem svých literárních děl, ale také úžasnými interpretacemi, které souzněly s celkovou atmosférou večera. Publikum bylo uvolněné, vnímavé, dobře se bavilo i pozorně naslouchalo. Své texty četli Andrej Holoubek (sekunda), Vilém Všetečka (tercie), Sára Ciancimino (septima) a Julie-Anna Levínská (septima). O hudební předěl mezi mladšími a staršími autory se příjemným blues postarali studenti septimy Teodor Neuman a Bronislav Šmid.

Menu