Realizované akce

Animace v Artu

V pátek 20. a 27. listopadu 2015 žáci primy a sekundy v rámci výtvarné kultury navštívili přednášku o vývoji animovaného filmu, jeho počátcích a vzniku fotografie. Poté žáci tvořili  Zoetrope (předchůdce animace), vyzkoušeli si práci na vlastním scénáři, focení i filmu.

 

Vídeň – Uměleckohistorické muzeum

V sobotu 14. listopadu 2015 jsme navštívili Uměleckohistorické muzeum ve Vídni s mladšími žáky gymnázia.

Vídeňské Uměleckohistorické Muzeum (Kunsthistorisches Museum) patří mezi největší a nejvýznamnější muzea umění v Evropě.

Podnět k jeho vybudování dal císař František Josef I. ve II. polovině 19. století.

Muzeum se chlubí bohatými sbírkami s předměty ze sedmi tisíciletí; tedy od doby starověkého Egypta do konce 18. století. Nejvíce je zaměřeno na umění renesance a baroka.

Máš umělecké střevo?

Na soutěži „Máš umělecké střevo?“ v pražském Centru současného umění DOX získaly studentky sexty – Adéla Daňhelová, Jana Kvasničková, Michaela Žáková,  2. místo.
Téma tohoto roku soutěže bylo: „Politické umění?“. Oceněné studentky se zaměřily na užší vymezenou oblast odkazující k období 2. světové války.

 

Pokusy o její život

Anne je hlavní postavou Attempts on her life – Pokusy o její život (1997), kde Martin Crimp zachází nejdál v experimentu s formou. Jde o 17 mini-scénářů, kde jsou vyznačené pouze repliky (odrážkou změna mluvčího), není udán počet postav ani herců. Scénáře pojí Anne, kterou Crimp označuje jako „theatre device“ – nástroj. Anne je vlastně nepřítomná postava, všichni o ní mluví, Anne může být vším a všemi, v jedné scéně je i automobilem. Crimp se brání vysvětlení, o čem hra je. Na rozdíl od ostatních her nechává jejím inscenátorům naprostou volnost, neomezuje je ani scénickými poznámkami.

Scénář: Martin Crimp Překlad: David Drozd Úprava: Tomáš Pavčík a Jan Krajčirovič

Režie a pedagogické vedení: Tomáš Pavčík Hudba: Vojtěch Dlask Dramaturgie: Jan Krajčirovič

Videoprojekce, animace: Jan Krajčirovič a Marek Chaloupka

Výtvarná koncepce: Tomáš Pavčík

Kostýmy: společně studenti oktávy Divadelního oboru

Světla: Marek Chaloupka

Grafika: Petr Kunčík

Korepetice: Vladimír Brázda

Překlad textů do ukrajinštiny: Yuliya Yefimchuk

Hrají: Dominika Bartošová,  Lenka Fialová, Helena Friedlová, Iva Hanzlíková, Jana Kopřivová, Lucie Kuchynková, Viktor Pavlíček, Klára Pijáčková, Jiří Truhlář, Bára Březinová

Schola Picta – výstava prací žáků výtvarného oboru

Každoročně vystavují žáci od primy po septimu v prostorách naší školy v Komíně svoje práce.

 
Výstava byla zahájena skvělou vernisáží, na které se hrálo divadlo, žáci hudebního oboru hráli na svoje nástroje v prostorách školy a podávalo se báječné pohoštění, které si žáci sami připravili. Letos vévodily bábovky, muffiny a různé druhy koláčků a krémových řezů:-)

Literární Listo Pády

V pořadí třetí čtení textů žáků navštěvující předmět tvůrčí psaní se odehrálo již za tmy 18. listopadu. Literární Listopády přinesly nejen svěží vítr avantgardních textů od nejmladších žáků gymnázia, ale i méně tradiční texty od starších. I samotní návštěvníci si mohli vyzkoušet, jaké to je tvořit báseň ve stylu DADA, a tím se sát na malý moment básníky.

Poděkování za příjemný večer patří všem účinkujícím i pedagogům, kteří se na tomto večeru podíleli, a samozřejmě i divákům, že na tento večer dorazili a pomáhali vytvořit nezapomenutelnou atmosféru.

Německo – Augsburg

V říjnu byla skupina vybraných studentů na jazykovém pobytu v německém Augsburku.

Cestu jsme zahájili 26. 10. 2015 ve 2:00 v Brně-Komíně, odkud jsme pokračovali do Třeště a dále do Plzně, kde se k nám připojily další dvě školy – Integrovaná střední škola (Plzeň) a Střední odborná škola (Třešť).

Prvním cílem byl Mnichov, kde jsme navštívili historické náměstí Marienplatz, Starou a Novou radnici, nejznámější mnichovský chrám Frauenkirche, jehož základní kámen byl položen v roce 1468, královskou rezidenci a Německé muzeum vědy a techniky. Po prohlídce historického jádra a malých nákupech jsme pokračovali do Augsburgu, kde si nás ve večerních hodinách vyzvedly hostitelské rodiny. Následně jsme se v rodinách ubytovali a povečeřeli.

Po úterní snídani v rodinách žáci absolvovali 4,5 lekce výuky v německém jazyce s rodilými mluvčími na místní augsburské jazykové škole. V odpoledních hodinách jsme se vydali na prohlídku renesanční radnice v Augsburgu a sídliště Fuggerei, kde místní mecenáš Jakob Fugger v roce 1521 vystavěl nejstarší sociální bydlení v Evropě. Zbyl nám i čas na občerstvení a nákupy. Ve večerních hodinách nás opět na smluveném místě čekaly hostitelské rodiny a také večeře.

Ve středu po snídani jsme se rozjeli do  Alp do města Garmisch-Partenkirchen, což je proslulé lyžařské středisko ležící pod horským masivem pohoří Wetterstein. Odtud jsme lanovkou vyjeli na nejvyšší horu Neměcka Zugspitze, která se rozkládá na rozhraní Bavorska a Tyrolska. Díky slunnému počasí jsme si mohli užít krásný výhled na okolní hory, jezera a údolí.  Druhou část středečního výletu tvořila procházka překrásnou soutěskou Partnachklamm. Z výletu jsme se opět vraceli ve večerních hodinách do rodin, kde nás čekala opět teplá večeře.

Čtvrtek zahájili žáci výukou němčiny (4,5 lekce) v jazykové škole. Po dopoledním vyučování obdrželi certifikáty s jazykovou úrovní a známkami z poslechu, gramatiky a konverzace. Velmi jsme ocenili i individuální slovní hodnocení, které je součástí certifikátu. V odpoledních hodinách jsme zavítali do pohádkového zámku Neuschwanstein, který postavil Ludvík II. na skále v ústraní hor. Zámek leží v překrásné horské vesnici Hohenschwangau, odkud jsme se k zámku dopravovali shuttle busy. Ve večerních hodinách jsme se opět dopravili do Augsburgu ke svým hostitelským rodinám a k poslední večeři.

Pátek byl poslední den naší cesty, po snídani a rozloučení jsme se rozjeli do překrásného Regensburgu, jehož historické centrum je od roku 2006 zapsáno do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO. Po prohlídce města a malých nákupech jsme Regensburg opustili a vydali se na zpáteční cestu do České republiky, kolem 9:00 jsme žáky v Brně předali rodičům.

Závěrem je nutno zmínit, že se jednalo o velmi povedený zájezd, který poskytl nejen spoustu informací v oblasti reálií, ale umožnil žákům obohatit jazykové dovednosti a pomohl jim získat motivaci a sebevědomí pro následné studium. Velkou měrou k tomu přispěl pobyt v německých rodinách, kde děti mohly zažívat chod  běžné německé domácnosti a podílet se na každodenní konverzaci.

Tradiční japonské nástroje

25. 5. 2015 jsme na naší škole přivítali kjótskou profesionální hráčku AKIKO WADA, která vedla workshop na tradiční japonské nástroje koto a šamisen.Byl to velký zážitek.

Lyžařský kurz

V týdnu od 2.2. – 6.2. 2015 proběhl již tradiční lyžařský kurz v Karlově pod Pradědem, kterého se zúčastnilo celkem 32 žáků, 3 instruktoři a 1 zdravotník. Kurz proběhl za ideálních sněhových podmínek.

Po celodenním výcviku na sjezdovce jsme relaxovali u odborných přednášek horské služby, instruktoři se podělili o své zkušenosti na lyžích a snowboardu. Každý večer byl okořeněn kreativitou a zdatností žáků, kteří měřili své síly v nejrůznějších soutěžích týmů i jednotlivců, např. tradiční soutěž v ping – pongu, piškvorkách a nechyběl ani karneval a závěrečná diskotéka. Na závěr žáci změřili své síly ve slalomu na lyžích a na  „prkně“. Všichni jsme si „lyžák“ parádně užili.

Menu