Realizované akce

Soutěžní úspěchy

V krajském kole pěvecké soutěže MŠMT získal náš student Teo Štourač 1. místo s postupem do celostátního kola! Moc gratulujeme a držíme palce do dalšího kola. Gratulace a poděkování patří také pedagogickému vedení Vladimíru Brázdovi a korepetitorce Giovanně Spáčilové.

Soutěžní úspěchy

Proběhlo okresní kolo ZUŠ ve hře na dřevěné dechové nástroje a naši studenti se postarali opět o krásná umístění!

Hana Drtílková – zobcová flétna – 2. místo

Jáchym Sedlák – fagot – 2. místo

Martin Hamřík – klarinet – 1. místo

Helena Hrivnáková – zobcová flétna – 1. místo s postupem

Alžběta Poláčková a Radek Mattuš – hoboje – 1. místo s postupem

Marek Šimek – příčná flétna – 1. místo s postupem

Gratulace také patří pedagogickému vedení – Marii Škárkové, Rastislavu Kozoňovi, Mojmírovi Poláčkovi a Jiřímu Houfovi a v neposlední řadě klavírnímu doprovodu, o který se postaral Petr Feldmann.

 

Kurzy staré hudby

Naši studenti Lucie Krajčírovičová a Filip Hrubý se zúčastnili prestižních kurzů staré hudby Královské konzervatoře v Den Haagu. Gratulujeme!

 

Analfabeta Negramotná

Setkání primy s Analfabetou Negramotnou.

Hudební podvečer

První a poslední únorový hudební podvečer proběhl v úterý 27. února v 17.30 v sále školy.

GRATULUJEME!

Gratulujeme Kateřině Hrdinové k získání prvního místa na VII. ročníku Memoriálu Rosti Čtvrtlíka!

Projekt HOBIT

Naše škola se zapojila do projektu HOBIT – s třídou tercií jsme absolvovali simulační test dne 11. 1. 2018.

HOBIT je inovativní edukační projekt určený pro žáky základních škol a studenty víceletých gymnázií (výuka žáků probíhá ve výchově ke zdraví).

Smyslem projektu HOBIT je předat žákům zcela jednoduché informace, které vedou k záchraně života při vzniku srdečního a mozkového infarktu. Edukační program staví na myšlence, že pro záchranu života si stačí zapamatovat pouze minimum základních informací. Děti jsou během vzdělávací hodiny seznámeny s příznaky onemocnění a správnými reakcemi na ně, léčbou a rizikovými faktory onemocnění. Nové znalosti žáků jsou testovány před a po instruktáži filmem pomocí simulačního testu.

Pohádky do hajan

Pohádky do hajan v podání studentů primy v režii Jany Stefanky zazněly v pondělí 29. ledna 2018.

Menu