Realizované akce

Prevence úrazů PRIMA

Žáci primy v rámci předmětu Výchova ke zdraví navštívili 4. dubna 2018 Dětskou nemocnici, kde se seznámili s tématem prevence úrazů. Připojujeme reportáž psanou přímo žákyněmi primy – Barči Turečkové a Aničky Janíčkové.

„Dne 4. 4. jsme v rámci předmětu výchova ke zdraví navštívili Dětskou nemocnici v Brně. Po příchodu jsme se přesunuli do místnosti, kde nám paní lektorka promítala prezentaci o prevenci úrazů. Hovořila o zlomeninách, popáleninách, první pomoci a dalších důležitých tématech.Po skončení jsme se rozdělili na dvě skupiny, ta první se šla podívat do sádrovny, druhá zamířila na oddělení chirurgie, kde pan doktor povídal o kostech a typech zlomenin. Vzal nás dokonce na jednotku intenzivní péče – tam ležela slečna Viktorka se zlomenou pánví – pan doktor nám chtěl ukázat, jak se takováto zlomenina léčí a jaká umělecká díla lékaři den co den tvoří. Obě skupinky se posléze vystřídaly. Z celého programu jsme si odnesli spoustu poznatků a naši dva spolužáci, kteří se přihlásili na sádrovně jako figuranti, si odnesli dokonce sádru. Celá třída moc děkuje Barči Vondruškové a její mamince, která nám tuto exkurzi zařídila, velké poděkování za trpělivost a vstřícnost patří samozřejmě také všem zaměstnancům Dětské nemocnice. Byla to pro nás cenná zkušenost.“

Prezentační soutěž

Ve čtvrtek 12. dubna proběhl druhý ročník Prezentační soutěže. Mohli jsme sledovat výborné výkony našich studentů, kteří předvedli skvělou orientaci v problémech současné doby.

1. místo – Šimon Franc (2.ročník)
2. místo – Michaela Veselá (1.ročník)
3. místo – Vilém Všetečka (kvinta)

Gratulujeme a těšíme se na další ročník.

Ten letošní si můžete prohlédnout i na instagramovém profilu https://www.instagram.com/prezentacnisoutez_gymum/

Maturanti na Leitnerce

Maturanti na Leitnerce předvedli krásné představení. Přejeme hodně štěstí při zkouškách!

PO/KROK

V úterý 10. dubna proběhla vernisáž absolventské výstavy studentů gymnázia. Výstavu můžete stále navštívit v Kavárně Trojka, Dům pánů z Kunštátu (Dominikánská 9).

Hudební podvečer

První dubnový hudební podvečer proběhl v úterý 10. dubna v 17.30 v sále školy.

Kytarová besídka

Mimo hudební podvečery je stále co poslouchat! Tentokrát třeba kytarovou besídku třídy Zlaty Mitsury.

Soutěžní úspěchy

V krajském kole ZUŠ ve hře na dechové nástroje se umístil Marek Šimek ve hře na příčnou flétnu na 1. místě! Gratulujeme jemu i paní učitelce Marii Škarkové. Ne menší radost nám udělal Radek Mattuš, který se stal ve hře na hoboj absolutním vítězem! Gratulace také patří panu učiteli Rastislavovi Kozoňovi.

Koncert sólistů s MBS

Koncert sólistů s orchestrem Mladých brněnských symfoniků proběhl v pátek 13. dubna v 19 hodin v Besedním domě – Komenského náměstí 8. Za naši školu vystoupili Nella Mazáčová (klavír) a Radek Mattuš (hoboj). Oběma moc gratulujeme ke krásným výkonům!

Soutěžní úspěchy

Druhý ročník celostátní soutěžní klavírní přehlídky Pianoforte per tutti přinesl pro naši školu krásná umístění!

Gratulujeme Karolíně Šímové a Lauře Keše, které získaly první místa. Laura Keše navíc získala extra cenu za mimořádnou interpretaci. Dále Emě Kozlové a Veronice Fitzové za druhá místa. Gratulace také patří pedagogům studentek – Petru Feldmannovi (Karolína Šímová) a Giovanně Spáčilové (Laura Keše, Ema Kozlová, Veronika Fitzová).

 

Menu