Autorské čtení

Čtvrté autorské čtení studentů tvůrčího psaní se premiérově konalo 28.dubna v útulné brněnské kavárně Punkt na Bayerově ulici. Všichni autoři textů zaujali nejen obsahem svých literárních děl, ale také úžasnými interpretacemi, které souzněly s celkovou atmosférou večera. Publikum bylo uvolněné, vnímavé, dobře se bavilo i pozorně naslouchalo. Své texty četli Andrej Holoubek (sekunda), Vilém Všetečka (tercie), Sára Ciancimino (septima) a Julie-Anna Levínská (septima). O hudební předěl mezi mladšími a staršími autory se příjemným blues postarali studenti septimy Teodor Neuman a Bronislav Šmid.

‹ Zpět
Menu