Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací Brno

Brněnské Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací vzniklo v roce 1993. Se svou jednoduchou, ale unikátní koncepcí vzdělávacího programu se dodnes řadí mezi několik málo originálních škol v České republice. Je určeno dětem ve věku od 11 do 19 let, které musejí zvládat nároky studia všeobecného gymnázia, výrazně rozšířeného o humanitní a umělecké obory:
hudební, výtvarný a divadelní.

Škola je soukromá, neboť ekonomicky náročný studijní program školy prakticky nemůže být hrazen pouze ze státních dotací. Kvalitní vzdělávání umožňuje většině absolventů po ukončení studia pokračovat ve vysokoškolském studiu na fakultách s humanitním nebo uměleckým zaměřením, nezřídka však i na vysokých školách technického a přírodovědného charakteru. I přes své ojedinělé zaměření a nesporné umělecké úspěchy tedy škola dosahuje výborné a konkurenceschopné výsledky mezi ostatními všeobecnými gymnázii.Základní umělecká škola   International Dialogue through Music   občanské sdružení ArtEp      Masarykova univerzita